E. du Perron
aan
C. van Wessem

Brussel,127912 oktober 1930

Bruxelles, Zondag.

Beste Constantinus,

Met veel dank* je Waterloo1280 ontvangen en met veel plezier gelezen. Jammer dat André zijn Oom niet nog wat meer geworgd heeft. Waarom heb je de stekelvarkens van de carré's geschrapt; vooral de herhaling (un peu à la Lautréamont) was nogal aardig. Maar zoo is het soberder1281, dat is waar. - Je moest deze André vasthouden en ons andere episoden uit zijn leven vertellen, tot zijn ouderdom toe, desnoods; anders kom je misschien niet tot onzen tijd, en dan wordt het altijd moeilijk...1282

Van mijn goeden vriend en makker Everard Bouws hoorde ik een en ander van jullie ‘vergadering-alias-bijeenkomst’.1283 Vertel er mij ook eens wat van. Greshoff interesseert zich voor je studie over het nieuwe zakelijke proza. Ga je ermee voort? please, do! Stols gaat aan een serie beginnen van bundels kritieken, ‘Standpunten en Getuigenissen’, die met mijn 2 bundels Cahiers v.e. Lezer opent. Als je nu cen goede serie stukken over het nieuwe proza bijeen hebt, zal ik mijn best doen om het (als je ervoor voelt) in de serie te krijgen (als die serie tenminste een beetje gààt!...) Maar ieder boekje moet ± 10 vel zijn. Dus gord je aan! Als ik jou was, beste Constantinus, dan liet ik de muziekbesprekingen in De Groene1284 loopen*, of door een ander schrijven, en wijdde mij aan twee dingen: I. episoden uit het leven van André; II. kroniek van het nieuwe proza in Nederland.

Voilà. Denk er serieus over na, en schrijf. Hartelijke groeten van gaarne je

EduP.

1279Briefhoofd van hotel Central, doorgestreept.
*slecht Hollandsch; moet zijn: ‘dankbaarheid’.
1280Het verhaal dat verscheen in de door Van Wessem zelf samengestelde ‘Bijleveld-bundel’.
1281Een golflijn onder dit woord.
1282Het Letterkundig Museum bezit in een omslag met de titel ‘André en de Slag bij Waterloo’ de volgende verhalen (ten dele in typoscript, ten dele in met de hand gecorrigeerde druk): 1. ‘De oude generaal’ (gedrukt, herkomst onbekend), 2. ‘De geretoucheerde veldslag’ (het gedrukte verhaal ‘Waterloo’), 3. ‘De begrafenis van oom’, en 4. ‘Het duel’. Op een van de blaadjes staat: ‘Aan de nagedachtenis van Eddie du Perron, die den schrijver nog bij de laatste ontmoeting opwekte het jaren geleden begonnen werk te voltooien’.
1283Op verzoek van D. Zijlstra, directeur van Nijgh & Van Ditmar, had Bouws met Van Wessem en Marsman - die met Binnendijk van 1929 tot 1932 de redaktie van DVB vormden - een bespreking gehad over een eventuele overgang van DVB van De Spieghel naar Nijgh & Van Ditmar. Dat plan is niet doorgegaan.
1284Van Wessem publiceerde van 1923 tot 1954 geregeld muziekbesprekingen in De groene.
*Zulke dingen nemen meer van iemand's energie en schrijflust weg, dan gewoonlijk wordt verondersteld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie