E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Brussel, 18 september 1930

Brussel, Donderdag 18.

Beste Vic,

Door onvoorziene omstandigheden vertrek ik eerder naar Holland en wel morgen; ik blijf dan bij Slauerhoffin Den Haag 2 of 3 dagen en zou, òf even naar Amsterdam over kunnen komen en 's avonds weer teruggaan, òf een nacht bij Willink (of in je zolderkamer) kunnen logeeren. Dit hangt eig. van jou af, d.w.z. van het tijdstip van ons rendez-vous. Liefst zou ik 's avonds teruggaan; probeer dus niet al te laat te beginnen, 5 uur b.v., of 6 uiterlijk. Willen we dan samen ergens dineeren?

De proeven schijnen naar je toe te zijn.

Met hartelijke groeten en een tot ziens! je

Ed.

Schrijf mij naar Den Haag c/o Instituut Leistikov-Collin, Jozef Israëlslaan 7. Hoe gauwer ik je antwoord heb, hoe beter. Ik ben morgenavond om 5 uur in Den Haag.

Ik wou Maandag naar Brussel terug, desnoods met den laatsten trein.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie