E. du Perron
aan
G. Burssens

Brussel, 16 september 1930

Brussel, Dinsdag.

Beste Burssens,

Ik vertrek Vrijdag a.s. naar Holland en kom Dinsdag daaropvolgende wschl. eerst terug, om daarna voor een paar dagen naar Gistoux te gaan. Zodoende ben ik dus eig. alleen morgen en overmorgen nog tot je beschikking, in deze week, en misschien Woensdag volgende week, - maar dit laatste is onzeker. Als je dus morgen of overmorgen niet komt, wacht dan liever tot ik je weer schrijf - Omstandigheden hebben gemaakt dat ik nù vertrekken moet inpl. van eind van de maand, zoals aanvankelik in mijn bedoeling lag. Ik wou n.l. even enige dingen met Slauerhoff regelen, die 1 Okt. a.s. weer naar Zuid-Amerika vertrekt.

Zodra ik terugben schrijf ik je.

Met hartelike groeten steeds je

EdP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie