E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 15 of 16 september 1930

Brussel, Dinsdag.

Beste Henri,

Veel dank voor het uitknipsel, met het hartelijke bijschrift. Neen, mijn beste, het is uitstekend zoo, en ik zou niet graag lezen dat Uyldert en Borel zwijmelden bij mijn poâzie. Maar al die domheden lezen ergert mij ook altijd zoo - ik moet er bij zeggen, eigenlijk veel meer als het over een ander gaat, wiens werk mij lief is, dan over het mijne. Het dier genaamd recensent is toch een poover misbaksel, 19 op de 20 maal.

Wat de anonymus van dit stuk1244 betreft: ondanks zijn verrukking over Boutens' Morgengedachten heb ik reden aan te nemen dat het Albert Helman is, of Lou Lichtveld, als je dat beter vindt. - In ieder geval speelt hij tenminste niet Jef Last tegen mij uit; dat strekt hemzelf tot eer. Maar ach, laat ons over al dat geleuter zelf niet leuteren!

Ik las met genoegen Das Buch Legrand. Ja, Heine is toch een aardige kerel! (quoi qu'en dise Jan.) - Willink en Bouws waren hier, en Slauerhoff is inderdaad 3 sept. l.l. in alle stilte getrouwd en gaat 1 Oct. a.s. weg. Ik kom eind van de maand nog even in Holland over om hem de hand te drukken. - Ja, doe moeite voor een werk van Apol, en verder voor een geïll. Gösta (6e druk) en een Frank Rozelaar. Van dit laatste desnoods een ex. in de ‘blauwe’ uitgave, maar dan in werkelijk blauw kaft, d.w.z. op goed papier. Dus in het deel dat Proza Gedichten heet; de herdruk, in groen, is op slechter papier. - Je mist niets als je Uyldert niet leest; dat hij gaga is, weet je wel. De volgende DGW.1245 wordt aardig, geloof ik, met een stuk van mij over Carnaval van Ter Braak, een stuk van Donker over Parlando (zéér superieurderig, maar niet zóó stom als de rest) en een uitval van Jan tegen Charivarius en Haje, of de ‘taalschutterij’ van De Groene. Enz. enz.; wie weet wat er nog meer in komt. (Of is het stuk van Jan al tot October opgeschoven? dit weet ik eig. niet precies.)

Wie is de meneer uit het Cr. Bulletin die er mij met de haren bijsleept?1246 en waar en met welke oogmerken doet hij zulks? Ik weet van niets; verklaar je nader.

Jacques zit in Bergen, (Bergen-aan-zee, Elzenlaan) - je zult hem misschien spoedig terugzien. Of hij nog in Gistoux komt, heb ik nog steeds niet kunnen uitmaken. Jan Gr. was 2 dagen hier, maar gaat naar St. Idesbald terug - ik meen morgen; zijn mama logeert vanaf vandaag bij Atie. Meer nieuws is er van hier niet: de optochten zijn goddank zoowat voorbij, de Hollandsche voetballers hebben gisteren met 4-1 op hun pokkel gehad1247 en Avro-meetingen zijn hier niet.1248 Het Meesterwerk blijft ook uit, maar misschien is het ‘geboren wordende’ te St. Idesbald. Ik hóóp het, voor Holland en voor onzen ouden Jan!

Nu, tot hier voor ditmaal. Schrijf me en ontvang een hartelijke hand van steeds je

Eddy.

1244Het ‘zielige stukje’ in De telegraaf ‘over Boutens, mij en vele anderen’, waarvan sprake is in brief 589.
1245DGW van september 1930; daarin naast DP en Donker Greshoffs ‘De taalschutters’, waarin stelling werd genomen tegen twee medewerkers van De groene, Charivarius en Dr. C.F. Haje, die in hun rubrieken Charivaria en Taalschut op humoristische, verontruste wijze ageerden tegen wat in hun ogen taalbederf was.
1246Roel Houwink over 24 Neue Deutsche Erzähler van Herman Kesten, noemde DP een mogelijke vertegenwoordiger van de ‘nieuwe zakelijkheid’ in Nederland (CB 1, 1930, p. 139-141).
1247Dat was op zondag 14 september. Deze brief zou dan dus op maandag geschreven moeten zijn.
1248Op 6 september was door de Avro een meeting georganiseerd op de Haagse Houtrustterreinen, uit protest tegen de haar opgelegde radiozendtijdverkorting.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie