E. du Perron
aan
G. Burssens

Brussel, [2 oktober 1930]

Brussel, Donderdagmiddag.

Beste Burssens,

Hoe gaat het ermee? Ik ben al lang uit Holland terug, heb allerlei familie-ellende hier meegemaakt (veroorzaakt door een soortement neef, die een komplete smeerkanes bleek te zijn),1267 verder ben ik ziek geweest, enz. enz. Maandag a.s. ga ik naar Gistoux, om mijn moeder te helpen verhuizen: een kwestie van 3 of 4 dagen. Dan hoop ik verder hier te blijven tot December minstens. Schrijf me dus wanneer je weer hier komt, of komen kunt.

Kan je mij ook sturen - of dan voor mij meebrengen - direkte haast is er niet bij: - De Bende van de Stronk? Volgens Greshoff heeft in de laatste Gemeenschap gestaan dat Ika Loch, Trust en Vogelvrij niet zouden worden herdrukt.1268 Zet De Bock nu de duimschroeven aan en zeg hem: dat je graag binnen zéér korte tijd zou willen weten of hij het verzamelde verhalend proza van P.v.O. wil herdrukken, ja dan neen; want dat een ander uitgever daarop vlast. We zijn, meen ik, geenszins tegenover De Bock gebonden wat Ika Loch en Trust be-treft; Paul heeft nooit aan de Driehoek enige rechten afgestaan.* Hoe staat het met Vogelvrij? Van wie heeft De B. die bundel overgenomen? Had P.v.O met diè man enig kontrakt? Ik meen van niet. Zoniet, dan is alles vrij. Het wordt nu tijd ons niet langer aan de luimen van Bokken-en Sikkels over te leveren; dus - òf hij stemt toe (en kontrakteert) binnen de maand, dat hij het verh. proza herdrukt; of hij krijgt NIETS. Laat ons het maar eens op scherp zetten! Voor de verhalen van Paul vind ik wel een uitgever. In ieder geval, meen ik, kan ik De Bende v/d Stronk uitgegeven krijgen bij Stols; de rest zou dan kunnen volgen in bv. 2 even grote delen. (Misschien óók bij Stols.)

Dus, tussen ons, laat ons even de balans opmaken. Hoeveel hebben we eigenlik, alles bij elkaar? Zeg: 100 blzn. voor de Stronk; 100 blzn. voor de Trust met de nog ongepubliceerde verhalen; dan 100 blzn. voor Ika Loch met Vogelvrij er achter. Zou dat niet zowat uitkomen? Of 2 dln. van elk ± 160 blzn. (10 vel): het ene, getiteld De Bende van de Stronk en andere grotesken; het andere getiteld: De Trust der Vaderlandsliefde en andere grotesken. - Zend mij dus, liefst zo spoedig mogelik, De Stronk, 1 ex. Trust, 1 ex. Ika Loch, 1 ex. Vogelvrij en al de onuitgegeven verhalende stukken; of - beter - brèng mij dit alles, dan kunnen we er uitgebreid over praten; of er meteen mee naar Stols gaan, die een paar huizen van mij af woont. Het opmaken van de kopy is een kwestie van een half uur (als alles bijeen ligt). Wèl is nodig, als je ze hebt, de gekorrigeerde proeven van Vogelvrij, waar erg veel fouten in stonden: tè erge, voor een Holl. uitgever. Mocht je deze proeven niet meer hebben, dan zouden we zelf enige dingen moeten verbeteren: b.v. gegeten voor geëten en zo. Zó schreef Paul toch niet meer toen wij hem kenden, en ik weet dat deze vreemde dingen zijn prozawerk in Holland veel kwaad hebben gedaan.

Nu, beste, ik hoopje spoedig in persoon hierover te horen. Kom dus, òf voor Maandag: Zondag b.v. zou heel goed zijn; of na Donderdag of Vrijdag a.s. Neem desnoods mevrouw Rüdesheim mee, als het niet anders kan; een kop tee of zo kan ze hier gerust krijgen.

Met hartelike groeten, steeds je

EdP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

1267DP's neef Herbert verbleef enige tijd op Gistoux, verloofde zich met DP's pleegzus Ina, ontvreemdde geld, werd de deur uitgezet en bedreigde toen de familie met moord. Na inschakeling van de politie keerde de rust weer.
1268Een advertentie in het juli-nummer bevatte de mededeling: ‘De laatste vier werken [Bezette stad en de door DP genoemde] worden niet herdrukt en wie deze uiterst zeldzame werken van Van Ostaijen nog wil bezitten diene ze onmiddellijk aan te schaffen’.
*Dat De Bock de oplage van Peeters opkoopt, gaat òns niet aan.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie