E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 16 augustus 1930

Brussel, Zaterdag.

Beste Henri,

Dank voor de toezending van mijn ‘nota’, waarop dus maar 9 florijnen (en eenige cents) voorkomen, die begin volgende maand nog wel zullen worden gevonden. Dank ook voor het lijstje van die Shakespeare-deeltjes; edoch, 1o. de lijst is nog lang niet compleet; 2o. er staan wèl allerlei noten bij, ofschoon ‘brilliant’ en ‘brief’; 3o. het formaat schijnt klein te zijn (Fcap 8o.), want er wordt in de recensies voortdurend gesproken van een ‘pocket edition’; en 4o de prijs is niet gering! Ik wacht dus liever op iets anders, meer in het genre van de 3-deelige Oxford-uitgave. Eef Lidth heeft een heerlijke Shakespeare-uitgave in 12 dln.,1211 heel wat beter gedrukt dan die van Dent. Als hij van St Idesbalt terug is, zal ik eens kijken wie er de uitgever van is; misschien vind je dan nog wel een 2e handsch-exemplaar.*

Iets anders. Wat kost de uitgave van Gautier's Emaux et Camées van Nypels?1212 Als het niet duurder is dan fl.5.- wil ik die wel hebben. (Altijd naar Gistoux zenden.) Ken je anders een andere goede uitgave, niet al te duur? Ik had er vroeger een van Ferroud,1213 met allerakeligste plaatjes; ik kocht het werk voor 20 frs. geloof ik, en verkocht het spoedig weer; nu kost het even 200 frs. minstens! Het is te dwaas om los te loopen. Enfin, doe je best voor Nypels of iets anders.

Met hartelijke groeten, steeds je

E.

P.P.S. - Daarnet bericht ontvangen dat Coen terecht is. Door Nijhoff aan Darja gezonden, en daar blijkbaar door een ander in de brandkast van het Instituut gestopt! Een idiote historie, maar met goeden afloop.

1211Complete Works. Pembroke edition (1903).
*Ja, dat zijn mijn 2 nachtmerries: een Shakespeare die mij voldoet en eindelijk eens een behoorlijke uitgave van Eline Vere!
1212Th. Gautier, Émaux et camées (1827), kostte 6 gulden.
1213Niet bekend welke.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie