E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Brussel, 8 augustus 1930

Brussel, Vrijdag.

Beste Wynand,

Dank voor de bestelling; ik begin vandaag of morgen aan het artikel1189 en zal trachten het zoo klein mogelijk te houden. Ja, laat de voorzichtige en weldenkende Roel zijn psychiatrie dan maar zonder hulp beoefenen. Alleen, ik vrees dat zijn waardeering voor Slauerhoff ook erg tam en voorzichtig zal zijn; want vergis je niet: dat jongemensch schrijft niet onaardig kritisch proza maar is een streber die graag het gevestigde (de ouderen die te paard zitten) looft en het opkomende wegduwt. Mocht zijn artikel zoo uitvallen als ik het voorzie, mag ik je dan nu al vragen mij een plaats te geven voor een algemeen beschouwend artikel over de ‘figuur’ Slauerhoff van mij? Ik voel mij weer loskomen en zou dien Borel ook graag wat schudden. Nu, tot nader. Steeds je

Ed.

1189De bespreking van Het carnaval der burgers voor DGW.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie