E. du Perron
aan
G. Burssens

Brussel, 4 augustus 1930

Brussel, Maandag.

Beste Burssens,

Dank voor toezending van het boekje, dat ik je spoedig terugzend. De vertalingen zijn meestal zeer goed, voor zover ik erover kan oordelen, maar de keus laat toch alles te wensen over en geeft volstrekt geen volledig, en zelfs geen goed beeld, van de Nederl. literatuur. Vind je wel? Zijn keuze uit Paul is bijv. treurig; evenzo uit Slauer-hoff, van wie alleen Larrios tot het werkelik goede werk behoort. Ik heb zo'n idee dat hij zich teveel heeft laten leiden door wat gemakkelik te vertalen was.1188 Hoe staat het nu met de plannen van De Bock? Tot nader; met een hand steeds

je EdP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

1188De bundel Niederland bevatte bijvoorbeeld ook geen werk van DP.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie