E. du Perron
aan
J. Greshoff

Gistoux, 14 juli 1930

Gistoux, Maandag 14.

Beste Jan,

Aty zal je het een en ander van mijn omzwervingen verteld hebben. Wat een gekke geschiedenis eigenlijk dat wij elkaar een volle maand lang zoo kwijtraakten en misliepen! Enfin, eerstdaags liggen we weer in elkaars armen - geestelijk, altijd, geestelijk!!!

Vandaag ga ik naar Brussel om het appartement te zien en misschien al te beginnen het te meubelen. Over een paar dagen kom ik eens bij je aan om te zien of je er weer zit. Aty heeft beloofd dat ze ook met meubelen zou helpen. Ik heb een ongeveer volledige ‘slaapkamer’; de rest moet worden ingeslagen.

De Ardennen begonnen mij op het laatst - in mijn tegenwoordige omstandigheden - toch erg te vervelen. Ik voelde mij zoo hangende. Laten we hopen dat het in Brussel, vlak bij jou nogwel, beter wordt. Anders geef ik het op. (Het is no. 104, boven de American cleaning).

Je hebt bij thuiskomst de Macchiavelli wschl. gevonden en bij de broeders gerangschikt. Wat zeg je van mijn voorstel over de Idioot? Tenzij jij kans ziet mij nog een ex. op dat dunne papier te bezorgen. Sander en Mayer denken dat het finaal uitverkocht is. Bij Simonson is er misschien nog een ex., maar daar kan je toch niet naar toe gaan? - Enfin, als je in de ruil toestemt, koop dan ergens op mijn kosten een Idioot in 2 deelen - dat is dus een importanter Idioot - en nog een ander werk ter waarde van ± 50 fransche franken (prijsverschil). Anders tant pis! dan moet ik zelf verwoed op jacht gaan; het is voor mij natuurlijk van héél groot gewicht, nu dat ik de 2 andere heb op dit dunne papier, en die zijn onvindbaar - of met geen goud te betalen. (Ik kreeg ze indertijd van Simonson.)

- Je moet verder lezen: Bringolf (mémoires van een avonturier, gearrangeerd door Cendrars). Een beetje décousu, maar met prachtige blzn. Verschenen ‘Au Sans Pareil’. Verder, vooral: Het Carnaval der Burgers van Ter Braak, dat werkelijk schitterend is1181; met Schuim en Asch wel het beste Holl. prozaboek van den laatsten tijd. Ik heb Wynand gevraagd het te mogen bespreken (die goede Wynand voelt er, moet je weten, niets voor!)

Nu, oude Jan, tot ziens! Een ‘voorbarige’ poot op papier van je

Ed.

Wie heb je in Holland nu ontmoet behalve Vic Vriesland? Jany? Jacques? Slau? En wààr?

En nergenss Nicolaas (...) Sloot? den directeur van het Critisch Bulletin? den man met den bezem? den verdelger van het koffyhuis?

1181DP besprak het Carnaval in DGW van september 1930 (Vw 2, p. 212-217).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie