E. du Perron
aan
J. Greshoff

Gistoux, 16 juli 1930

Gistoux, Woensdag.

Het is toch een aartsezel, die Defresne,1182 en wat hééft de man een moeite om uit zijn woorden te komen! En dan die overeenkomst tusschen Deemoed en Wandeling zonder Maan (als er één ding is in Parlando dat door jou beïnvloed zou kunnen zijn, is het Het Huis, maar dat heeft de sufferd niet gezien) - en wat is er, afgescheiden van mijn rehabilitatie, van jouw ‘verpeste adem’ - die immers zoo schadelijk was voor Jan van Nijlen - overgebleven?? Il me semble, cher ami, que nous avons été réhabilités ensemble! Ik denk dat Vic Vriesland in een verloren oogenblikje zijn vriend Guus een gesoigneerde uitschijter (zij het au ralenti) verkocht heeft. En Guus executeert zich (zij het du bout des dents, en met ietwat weerbarstige tong.) Wat is dat allemaal toch ridicuul! En die plechtigheid, waarmee het gebeurt!

Ik heb Jany een pracht van een brief geschreven; het einde was in Elysium-toon!....1183

Ik hoop nu maar gauw in Brussel te zijn. Die installatie zal nog het noodige naloopen etc. vereischen. Misschien kom ik heusch daarvoor een paar dagen bij jullie logeeren, als dat werkelijk kan; in elk geval ben ik je voor de invitatie heel dankbaar.

Tot nader. Misschien zie je mij nog vóór, of even nà dezen brief.

Je

Ed.

P.S. - Kelk leest over mij Zondag a.s. (20 Juli) in Hilversum: om 2 uur; van 2 tot half 3. Ik denk niet dat ik ervoor naar Brussel kom. Reken, als je luisteren gaat, het tijdsverschil uit: is het 20 min. vóór of nà?

1182In De groene Amsterdammer van 12 juli 1930 besprak August Defresne waarderend DP's Parlando. Zijn enige ‘kleine aanmerking’ betrof het gedicht ‘Wandeling zonder maan’, dat hem sterk aan Greshoffs ‘Deemoed’, en ‘Landelijk treurspel’, dat hem aan Piet Paaltjens deed denken.
1183Deze brief is niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie