E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Gistoux, 28 mei 1930

Gistoux, Woensdag.

Beste Vic,

Voor 15 exx. heb ik voldoende inteekenaren; d.w.z. 12. (Kelk en Kramers doen n.l. ook mee.) Dat is een vertrouwd gezelschap. Ik geloof niet dat het verstàndig is de weduwe van D.M. ook een ex. te geven, maar je kùnt het krijgen. Dat wordt dan ex. no. 16. Right?

Ik zend je nu maar - omdat ik geen antwoord daarop krijg - de grootere uitgave van Fleurs de M. - Het mooie gedicht dat ik bedoelde is overigens niet Sérénade de Retour, al is dat ook heel goed - maar Samoun.

Ik kreeg je IIe stuk over Urbave nog niet.

Greshoff, die hier is, zegt dat P. van Eyck heelemaal niet meer zoo'n bibliophiel is. Hij woont ook te veraf, daar in Londen. Laten we hem er dus maar buiten houden.

Je hebt gelijk wat Versluys betreft. Dooddonderen.

Het beste met Grabock.1163 Hartelijke groeten van

je Ed.

Krijg ik nu nog de brieven en het naschrift even terug?

*

Op dit blaadje de conspiratie-afdeeling.

- Ik ga geheel accoord met je bezwaren om die ongepubliceerde verzen te doen drukken. Ik schreef je van mijn kant al, in den brief dien je blijkbaar niet meer ontving vóór je den jouwen verzond, dat ik erover denk de oplage heel klein te maken; bv. 15 exx. Wat denk jij ervan? Ik breng nu den heelen tekst bij den drukker; met den titel ben je het eens; die notice van ½ blz. doet de rest.

Wat de keuze betreft: ik heb nog verscheidene van mijn xx eruit gegooid en àl jouw verdere oo behouden. Daarmee ga je dus zeker wel accoord. De schoone proef zal ik je - vóór het afdrukken - aangeteekend zenden.

Mooi. Dat is dat. Levet is een zeer curieus dichter, consul van Frankrijk geweest in La Plata, etc. etc., een soort Barnabooth-avantla-lettre, die een kleine, maar bizonder sympathieke bundel verzen heeft nagelaten. Het was, au fond, een elegante bohème; gestorven aan tering, 32 jaar oud, in Menton, meen ik. Er staat een prachtig vers in zijn werk, een soort voorgevoel van dat einde. Stols is bezig om een herdruk van dat boekje te bezorgen: het werd zeer slecht uitge-geven en is uitverkocht; als hij het niet gedaan krijgt, doen wij het. Het is maar 3 vel.

***

Schrijf me nu even terug, alléén wat je nu precies denkt van die Brahman-affaire. De wet staat het drukken toe van ‘enkele’ exemplaren. Stols meent zeven. Kan jij niet eens bij Keuls informeeren? In dat geval kan Versluys er helemààl niets tegen doen en zou je hem zelfs loyaal kunnen waarschuwen. Waarom zou je hem, als exécuteur-testamentair niet eens schrijven dat je het verdomd misselijk van hem vindt dat hij geen herdruk wil bezorgen, maar dat je in afwachting dat hij van gedachten verandert, een keuze wil laten drukken voor jezelf en eenige vrienden..... in exemplaren? (7? 15? 20?) Dat zou misschien nog het allerbeste zijn. - Het is verdomd vervelend als je de smerissen thuis krijgt, en hun vuile vikken in je correspondentie en bibliotheek bezig zijn. Verscheur alles wat ik je reeds schreef over deze affaire (ik verscheurde de blzn. in je brief die hierover gingen) en laten we voortaan op aparte velletjes erover schrijven. - Ik heb nu, als leden: Stols, Greshoff, Jan v. Nijlen, J. Bloem, Jany, Henri Mayer (persoonlijk) en Bouws, jou en mij niet meegerekend. Dat zijn tesamen 9 menschen, die minstens 12 exx. verbruiken. Moeten we met de lijst doorgaan? Of zullen we het hierbij houden? Laat P.v. Eyck en Buning er voorloopig maar buiten.

Hoeveel exx. moet jij van Brahman hebben? Geef me dit op; omgaand. Dààr baseer ik mij dan op.

(Dit papier in den kachel!)

- Zeg mij ook of dat Nawoord voor de 2e druk van Een Voorbereiding eigenlijk wel noodig is.

1163Onvoltooide roman van Van Vriesland, uit het eerste hoofdstuk waarvan in de Bijleveld-bundel een fragment stond: ‘Eerste opvlucht en terugval’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie