E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Gistoux, 2 juni 1930

Gistoux, Maandag.

Beste Vic,

Dank voor de brieven die hierbij teruggaan. Ik heb er nog wat van gemaakt, met jouw antwoord ertusschen.

Schrijf mij eerstdaags de juiste initialen van Valéry - in Agnès - met het nr. van die N.R.F. Of omgaand, op een briefkaart.

De Vr. Bl. ontving ik. Het groote gedicht is mij zeer sympathiek, de Samenspraak mooi (misschien wel het direct-mooiste van de 5 tot dusver verschenen); Hypothese herkende ik. Hierover later meer.

Een Voorbereiding is in ieder geval beter dan zonder het lidwoord; omdat het nu, voor mijn gevoel ook meer op Kristiaan W. slaat (en niet op mijzelf!)

De kruisjes die ik wegliet, waren kruisjes met vraagteekens van jou. En wel op die blz. - hell! ik kan het niet meer nazien, want het boek is al weg. Maar het doet er ook niet toe, want die xx die jij liet staan (d.w.z. zonder vraagt.) behield ik ook alle, dat spreekt.

Ik heb hier die samenspraak van Larbaud en Fargue over Levet.1166 Niet onaardig, maar ook niet buitengewoon belangrijk. Ik zend 't je bij gelegenheid. - Hèb je die Spaziergang van Kalenter?1167 - Ik wil je in ieder geval 2 exx. minstens van Br.1168 zenden.

Verscheur dit papier, dat van geen beteekenis is.

De hand van steeds je

E.

1166Bij wijze van inleiding afgedrukt in de uitgave van H.J.-M. Levets Poèmes (1921).
1167Van Vriesland vertaalde vier gedichten van Ossip Kalenter.
1168Brahman.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie