E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 12 mei 1930

Gistoux, Maandag.

Beste Henri,

Dank voor de Byron die eindelijk gekomen is. Intusschen, een nadere beschouwing ervan valt niet mee. Die Grierson is een aestheet uit de school van Swinburne, en de loel schijnt niet begrepen te hebben dat men Byron verkracht als men hem vanuit dat standpunt alleen ‘selecteert’. Wat zou je denken van een keuze uit Rimbaud uit religieus oogpunt (er zijn gekken die het verdomd nog zouden probeeren!) of van Gezelle uit erotisch oogpunt (als dat van dien idioot Urbanus van de Voorde)1129? - Er schijnt een bloemlezing van Byron te bestaan door Matthew Arnold.1130 Kan je mij die bezorgen? Graag! En liefst quickly.

Sander vraagt mij een bloemlezing uit Byron te maken - uit de shorter lyrics.1131Ik voel daar veel voor, en inderdaad, zooals Grierson zegt: de oogst is dan niet rijk; het wordt een klein boekje; - maar dan nòg zou ik me op een ander standpunt zetten dan dit exclusief-aesthetische van Grierson. Een schoolmeester die aestheet wordt is toch wel iets ergs - of andersom - getuige Anthonie Donker.

Heb je de lolligheden van dezen gesavoereerd, in het laatste Cr.B.?* Ik heb er een paar regels bij gekrabbeld die misschien in D.G.W. zouden kunnen worden afgedrukt1132:

 
‘Hoe?’ zei Anthonie, ‘hoe? zou 't vaderland vermeenen
 
Dat ik niets ànders kan, dan leeraren en weenen?
 
Pas op! elke Ariël heeft wel wat Calibansch -
 
Dus schertsen kan ik óók! èn ... op z'n vaderlandsch!’

Nu, houd je goed - d.w.z. bezorg me een Byron-selectie van Arnold. Heb je ook nog naar die Duitsche uitgaaf gezocht?

Hart. groeten van steeds je

E.

1129Urbain van de Voorde over Gezelle's homosexualiteit: Gezelle's Eros of de leeraarstijd te Roesselaere (1930).
1130Poetry of Byron. Chosen and arranged by Matthew Arnold (1881).
1131De door DP samengestelde anthologie zou in 1933 bij Stols verschijnen onder de titel: Byron, Lyrical poems. Selected and arranged in chronological order.
*Kritici in het Koffijhuis.
1132Dat is niet gebeurd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie