E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 1 of 8 mei 1930

Gistoux, Donderdag.

Beste Henri,

Profiteerende van het naar Holland gaan van een soortement neef van me, heb ik hem de 3 deelige Byron meegegeven, die hij je, naar ik hoop, behoorlijk heeft overhandigd. Ik ben er nu n.l. werkelijk wel achter dat die Florence Press bloemlezing ruimschoots volstaat. Ik wacht dààr dus op en op nadere berichten betreffende Don Juan. Is Murray werkelijk de éénige uitgever van dat werk? Kijk nog eens bij de luxe-edities en bij Duitsche uitgevers: er moet een Byron bestaan in het genre van jouw Verlaine. - Misschien bestaat er ook een geïll. Engelsche uitgave van Don Juan? Het zou beroerd zijn als ik geen ander ex. kon krijgen dan een overdruk van deze 7 deelige uitgave, maar ook in dat geval zou ik wschl. moeten aannemen, want deze uitgave verkoop ik morgen in Brussel - en volledig, om er nog wat meer voor te krijgen! (ofschoon ik er natuurlijk wèl eenige fraaie portretten uit nam!!)

Tot zoover, voor 't oogenblik. Nogmaals dank voor je vele goede zorgen en bijstand in deze Byroniaansche moeilijkheden. Steeds je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie