E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 29 april 1930

Gistoux, Dinsdag.

Beste Henri,

Gisteren de 3 dln Byron, Du Bellay en Dorian Gray ontvangen. Dank, dank, dank! Vandaag je briefje. En nu ben ik al zoo in Byron thuis dat ik ontdekt heb dat die bloemlezing van The Florence Press1104 - met uitzondering van Don Juan - wschl. werkelijk alles is wat men van hem dient aan te houden. Bezorg mij dus zoo spoedig mogelijk dat werk en vergun mij (als het niet al te veel complicaties meebrengt) je de 3 deelige uitgave terug te zenden. - Of: laten we dat nog zien als ik die bloemlezing hier heb. Laten we zóó afspreken: de bloemlezing neem ik vast, en de 3 deelige uitgave zend ik misschien terug.

Informeer eens naar die Don Juan en neem hem dadelijk als er geen noten bij zijn. Bestaat er absoluut geen andere uitgave?

Denk ook aan de biographie van Shelley (met portr.)

- Las je in de Vr. Bladen het uitstekende stuk van Ter Braak tegen Van Duinkerken.1105 Dat kan je hart goed doen. Je interesseert je zoo in deze katholieke zaken.

Mijn wapen: 3 tours d'argent sur azur, chevron d'argent (zie verder Armorial de Bourgogne1106) - dit ter instructie van juffrouw Van Heel.1107 Ik moet erbij zeggen dat ik zelden in contemplatie verkeer van het zelve!

Kan je me bezorgen: een gewone Oxford-uitgave van Coleridge?

Verder de opgegeven Wildes; als ze mooi zijn. Wat zijn die boekjes eigenlijk nog duur. Maar het papier is misschien extra. Probeer het toch eerst met één deeltje, b.v. Lord Arthur Savile's Crime. Haast is hier niet bij.

Ik vind dat geleuter over het tekort aan koninklijke aalmoezen nu juist iets teekenends voor die mannetjes van De Gemeenschap. Kerels met zulke smoelen als Kuitenbrouwer en Engelman kònden dat niet nalaten!1108

In Antwerpen zag ik een half-opgerichte tentoonstelling. Schrikbarend mooi en kostbaar, maar toch het allermeest lijkend op een décor van carton-pâte voor een te geven ‘mondaine’ film: Cosmopolis1109 of zoo (niet noodzakelijk naar Bourget!) De Americain Bar trok mij het meeste aan en leek mij het meeste noodig in het ensemble. Overigens veel te veel menschen, ik gruw daar hoe langer hoe meer van. Een menigte is1110 iets walgelijks.

Met hartelijke groeten, je

E.

Het is mij gebleken dat het niet het gewicht is, maar de manier van verzending die mij naar Wavre roept. Als het pak per spoor gaat ben ik blijkbaar tot dien tocht veroordeeld. Dus liefst alles over de post!

1104Poems of Lord Byron, ed. H.J.C. Grierson (1923).
1105‘De moderne ketterjager’, Ter Braaks bespreking van Hedendaagsche ketterijen in DVB van april 1930.
1106Waarin DP's vader een beschrijving van het familiewapen had gevonden.
1107Lous van Heel. Verder niet duidelijk.
1108In ‘Een Jodenfooitje’ (Gemeenschap, 15 april 1930) leverden de redacteuren Henk Kuitenbrouwer en Jan Engelman onder het initiaal ‘K.E.’ kritiek op de hoogte van de bijdrage (f 500) die van staatswege aan Frederik van Eeden werd toegekend.
1109Film van Gaston Ravel (1920) naar de roman van Bourget (1893).
1110Driemaal onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie