E. du Perron
aan
C. van Wessem

Gistoux, 21 april 1930

Gistoux, Maandag.

Beste Constantijn,

Laat ons het verschil deelen en van het dochtertje van den admiraal1056 een jongedochter van vijftien maken. Zestien geeft reeds te veel den indruk van een vrouw, veertien misschien te veel nog van een kind; vijftien vereenigt, laat ons hopen, de ‘saveur’ van het eene èn van het andere...?* Tegen dat het proces plaats heeft, is ze dan ook wel zestien, zoodat lichaam en ziel (van zestien jaar) dan verantwoord zijn. Amen.

Ik ben benieuwd naar je artikel tegen V.V.V.1057 en kijk met belangstelling uit naar het aangekondigde nummer van de Vr. Bl., mede omdat in datzelfde nr. twee gedichten van V.V.V.1058 staan, die mij ook sedert jaar en dag werden gesignaleerd.

Moet Marsman ook dat verhaal van Petrus en Paulus ‘keuren’?1059 Ik ben benieuwd wat hij nù zeggen zal, en in hoeverre hij nu eenige gelijkenis met Robbers zal constateeren - want dat kan toch moeilijk uitblijven? Misschien is het lot jou dan beschoren om een parallel te treffen tusschen Voltaire en Robbers; wat hoogst leerzaam zou kunnen zijn. In ieder geval zal M. den heer Petrus wel niet indeelen bij de vitalisten, ook als hij het verhaal als kopij aanvaardt en er niet een nieuwe portefeuille-kwestie van maakt. En toch, geef toe dat de heer Petrus heel wat vitalistischer te werk gaat dan de heer Bill!

Van hier nog steeds geen nieuws. Slauerhoff zou gekomen zijn en is weggebleven. De Paaschdagen zijn vredig als altijd en dit jaar zeer met regen besproeid: regen is zegen, enz. De zwanen varen nog altijd ‘traagzaam langs de kusten’ (‘Lohn'grins onzeker van der Jonkvrouw' woon’1060). Ik heb geprobeerd te schrijven en dichten, maar zonder het minste resultaat. Ik ben dull als een zandzak, en zelfs als het niet regende, zou ik wschl. niet wandelen. Et v'la.

Ik merkte laatst dat je deel 1 en 2 van De Thibaults hebt vertaald.1061 Ga je daarmee door? Dat is een mooi werkje. Je bent dan misschien wel de eenige Nederlander die een werkelijk superieur Fransch boek uit onze aera hebt overgezet. Ik voel soms voor een vertaling van Barnabooth, maar laat mij dan direct weerhouden door twee bedenkingen: ‘500 blzn’ en ‘paarlen voor de vèrkens’.

Hoe maakt het de heer Cornelis-Jan Kelk?

Voor het overige houden we het er dus op dat jij van dit jaar hièr, en ik dààr kom; je moet noodig een stuk schrijven ook over het panorama van Waterloo, dat een beetje erg overstroomd is door cavalerie, zooals je reeds zag of alsnog zien zult. Ney chargeert zonder hoed, en Napoleon en the Iron Duke houden zich voorzichtig heelemaal op den achtergrond. Ney heeft er iets anders op gevonden om de gelijkenis te ontduiken: hij chargeert en profil, of liever met het grootste gedeelte van het gezicht afgekeerd. Van Mercken stort zichtbaar van zijn paard, maar zoo dat men van zijn gelaat alleen den snor herkent. Den Prins van Oranje ben ik vergeten.

Houd me op de hoogte van die inzending; ik zal van mijn kant Willink over dien prix d'ami polsen.

Tot nader. Met hartelijke groeten, je

EdP.

1056Het meisje dat door Petrus wordt verleid in DP's verhaal ‘Petrus en Paulus of de overdrijving van de Jeugd (Begin van een Conte Moral)’, in de door Van Wessem samengestelde en bij Bijleveld verschenen bundel Twintig Noord- en Zuid-Nederlandsche verhalen (1930).
*Cela dépend tellement de la femme, tu sais?
1057‘Onzaakkundige zakelijkheid’, in DVB van april 1930. Van Wessem protesteerde ertegen dat hij door Van Vriesland (in de NRC van 14 maart, avondblad) ingedeeld was bij de ‘nieuwe zakelijkheid’ in de literatuur.
1058In DVB van april komen geen gedichten van Van Vriesland voor; in het mei-nummer staan: ‘Aanteekeningen over een gestorvene’, ‘Nieuwe samenspraken over de aandoeningen der liefde (woorden en antwoorden), vijfde samenspraak’ en ‘Hypothese’.
1059De ‘Bijleveld-bundel’ werd aanvankelijk mede door Marsman samengesteld; die trok zich echter terug omdat hij het peil van de bijdragen niet hoog genoeg vond en verscheidene auteurs weigerden mee te werken.
1060Citaat uit DP's eigen gedicht ‘Ter uitnodiging’ uit Parlando (Vw 1, p. 64).
1061Van Roger Martin du Gards romancyclus Les Thibault vertaalde Van Wessem de eerste twee boeken: ‘Het grijze schrift’ en ‘Het verbeteringsgesticht’, in 1929 als De Thibault's in één band verschenen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie