E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 22 april 1930

Gistoux, Dinsdag.

Beste Henri,

Ik ben vanmorgen naar Wâvre moeten gaan om het pak op te halen, omdat het 8 kilo woog. Tot 5 kilo wordt het hier gebracht, anders moet men naar Wâvre. Een volgende keer is het dus beter er in zoo'n geval 2 pakken van te maken.

Ik zend je nu echter terug: Van Rees1062 en Lalla Rookh. Het eerste, omdat het heelemaal niet de editie is die ik bedoelde: die is veel moderner en met een heeleboel plaatjes in den tekst. Het omslag was blauw. In dezelfde uitgave had je ook Vermeulen Krieger en Toontje Poland. De uitgever weet ik niet meer. - Wat Lalla Rookh1063 betreft, die plaatjes zijn wel mooi, maar het boek ziet er treurig uit; de platen zijn gespikkeld en hebben bruin afgegeven (waar het fijne papier is weggeraakt) op de tegenoverliggende blz., wat erg leelijk is. Ik denk dat we het maar eens moeten wagen op een mooie editie van Moore's Complete Poetical Works, want Moore is eigenlijk een figuur van de grootste beteekenis, aan wien o.a. Edgar Poe, voor zijn poëzie, zeer veel dankt.

Kan je dan ook van mij overnemen: Danger van Conan Doyle en dat boek over Meredith van Lady Butcher? Een gulden per stuk zijn ze je misschien nog wel waard? Anders fl 1.50 voor de twee?

De Byron is mooi, behalve het eerste deel dat gewoon op krantenpapier gedrukt werd. Daar zijn die Engelschen stèrk in: bij de zooveelste herdruk gooien ze in een geïll. editie bijv. op eens de platen eruit, of drukken het aan te vullen deel op krantenpapier. Je zou ze rossen! het superieur air wat zoo'n idioot van een ‘chef’ dan daarbij aanneemt: ‘Oh, never mind, we'll do it without the illustrations’ (of ‘the portrait’), of: ‘That paper'll do’. Men moest eigenlijk altijd heftig protesteeren om ze aan het botte verstand te brengen dat het om den donder niet goed is zoo! Doe het maar eens; je hebt het recht ze een standje te schoppen; zeg maar dat je klant graag een ex. zou hebben van deel I op behoorlijk papier en dat ‘we Dutch do not understand at all why the edition had to be spoiled in that (stupid) way.’ - Verdomde aftrekkerstroep. - Of betaal ze met koperen guldens voor dat eene deel, ook zonder voorafgaande waarschuwing, en vraag ze of that will do too?

Jan is, geloof ik, nog steeds niet thuis. Ik belde gisteren op en kreeg geen antwoord. Van hier geen nieuws.

Dank en tot nader. Steeds je

E.

1062DP wilde van W.A. van Rees de Werken (zes delen, 1896); waarschijnlijk had Mayer gestuurd: Novellen, levensschetsen en krijgstaferelen (zes delen, 1881).
1063Het is niet duidelijk om welke editie van Thomas Moore's epos uit 1817 het hier gaat.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie