E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 10 april 1930

Gistoux, Donderdag.

Beste Burssens,

Blij dat Willink er is en jullie wat aan elkaar hebben. Ik had wel het idee dat het zou gaan; W. is geen echte Hollander, zeker niet van geest; hij is verder geen typiese schildersmentaliteit (ik weet niet of je voelt wat ik bedoel, anders is het te lang om hier even uit te leggen). - Nu je plan1032. Het is aardig, maar prakties onuitvoerbaar. Slauerhoff b.v. is iemand wiens ‘pudeur’ hem zeker beletten zal mee te doen; verder zijn de meeste mensen in principe ongeneigd één cent uit te geven, aan cliché of wat ook. En het boekje zou eerst dàn een sukses kunnen zijn als er tenminste een paar echte ‘beroemdhe-den’ in staan, dus met ons beiden, Van Nijlen en Greshoff, en zelfs Slauerhoff komen we niet ver - ofschoon de laatste de grootste aanwinst zou zijn; we zouden er iemand als Dirk Coster in moeten doen, of Boutens (voorop) of Adriaan Roland Holst; en die verdommen het allemaal, daar kan je van op aan. Neen, ik dacht aan D.G.W. of Vlaamsche Arbeid, gewoon, à titre de curiosité. Voor D.G.W. had men vroeger zoiets beraamd. Ik zou er met Greshoff en Kramers over kunnen spreken.

De grafologie van Slauerhoff door Mme Salti vond ik werkelik opvallend juist, voor zover ik er over kan oordelen. Wie is eigenlik die Mme Salti? is zij jong, bejaard, knap, lelik, blond, bruin, slank, dik??? geef me eens een kleine beschrijving. Hééft ze iets van een pythonisse of andere Sibylle? - Als Willink 3 weken in Antwerpen blijft, heb ik lust om er eens een paar dagen heen te gaan, b.v. in hetzelfde hotel, wij zouden elkaar dan ook weer eens kunnen spreken en misschien dat Mme Salti geen bezwaar heeft zich dan ook te vertonen? Denk vooral niet dat dit van mij een romantiese droom dreigt te zijn, hoogstens een doodgewone, al te menselike kuriositeit. Als je wist hoevele teleurstellingen ik reeds ondervond van dergelijke romantiese verwachtingen! laat Willink je mijn ‘Engels avontuur’1033 maar eens vertellen, dat kan een vrolik halfuurtje voor jullie twee zijn. Ik vrees dat ik meer en meer gelijkenis vertoon trouwens met Nerval - op dit gebied altans: - ‘J'avais laissé la proie pour l'ombre; comme toujours!’

Ken jij Nerval? Hij is zeer ongelijk; maar twee boeken van hem moet je toch lezen (soms bijeen), n.l. Les Filles du Feu (en daarin vnl. Sylvie en Octavie) en Aurelia. Hij was 2× in het krankzinnigengesticht geweest toen hij ze schreef, en je vindt er, op een veel edeler wijze, enige recherches in van de surrealisten. Vooral in Aurelia. Nerval, Lautréamont, Jarry: vaders van de surrealisten, en hoeveel groter dan de zoontjes!

Sedert we in Gistoux terug zijn, gaat alles veel beter. Tot nader; en misschien tot spoedig ziens? Je

EdP.

P.S. Laat Willink mij omgaand schrijven wat zijn adres is in Antwerpen. Ik heb hem wat te vragen. - Sprak hij je reeds van Peeters?

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

1032Wat dit voor plan is geweest, werd niet achterhaald.
1033DP's ‘romance’ met Eveline Blackett.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie