E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 25 april 1930

Gistoux, Vrijdagavond.

Beste Burssens,

Zoals ik aan mevr. Salti schreef, ben ik Maandag in Antwerpen en vanaf 4 uur tot haar of jouw beschikking. Vóórdien ben ik op de tentoonstelling1086. Schrijf me dus of laat mevr. S. me schrijven wat jullie wensen en waar ik jou of haar het eerst ontmoet. Kan zij b.v. om 4 uur niet, dan zouden wij elkaar op dat uur kunnen treffen, in de Hulstkamp b.v. Schrijf naar Brussel.

Ik vertrek Maandag ± 12 u. uit Brussel (waar ik morgen weer ben) en kan dus met de morgenpost je antwoord hebben, als je het als expresse zendt.

Ingesloten een kritiek over je bundel van U. van de Voorde1087, die zich tegenover jou nogal welwillend betoont, vind-je niet? Maar je kent het misschien al lang? Enfin, dan heb je een 2e ex. voor de een of andere geïnteresseerde.

Tot Maandag, hoop ik. Hartelik je

EdP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

1086De wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen.
1087Een kritiek van Van de Voorde over Klemmen voor zangvogels bleek niet te vinden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie