E. du Perron
aan
J. Greshoff

Gistoux, 8 april 1930

Gistoux, Dinsdag.

Beste Jan,

Heb je de verzen van Jany gekregen die ik je gisteren of eergisteren zond? - Van hier geen nieuws; het zonnetje brak vandaag voor het eerst door; de katten werden verwijderd, maar zijn geweigerd teruggekomen; de Weensche bezetting is nog wat ongewend maar vol goeden wil, behalve de keukencommandante die last schijnt te hebben van een ietwat zuur character. - Bon! à part cela, heb ik je mee te deelen dat ik eindelijk mijn interview van Pannekoek-'s Gravesande ontving en hetzelve reeds opwerkte en retour zond, zoodat D.G.W. er spoedig zijn kolommen voor kan openen. Aangemoedigd door dit succes heb ik mijn cahiers herzien, en besloten Sander vandaag te schrijven dat ik aparte titels denk te geven aan ieder deel (wat zoo goed is voor de verkoop, zeg je). Deel I van de Cahiers (zijnde cahiers 1-3) zal dan heeten: Voor Kleine Gemeente.* Vind je het niet een fraaie toespeling? Deel II (cahiers 4-6) nog onbekend, maar ik hoop iets even moois te vinden. Wat denk je van Persoonlijk Standpunt of zoo? Of: Tot eigen Leering? Enfin, nous verrons.

 
Wanneer ik weer naar Br. kom, weet ik nog niet.
 
Hart. groeten aan Aty en Uzelvers van je

Ed.

P.S. Ik weet al de titel voor deel 2: Vriend of Vijand - tout simplement!

*Of beter nog: Parochie.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie