E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Gistoux, 8 april 1930

Gistoux, Dinsdagavond.

Zeer gachte heer 's Gravesande,

Vanmorgen verzond ik u als aanget. stuk ons interview. Nu valt mij in dat ik één zin daarin anders wilde hebben. Ik zeg ergens: ‘de figuur van Buning is mij niet duidelijk’ of zooiets, en dan: ‘en wat ik in de eerste plaats vraag te zien bij een dichter of schrijver is de figuur’. Wilt u daarvan maken:

‘,zelfs bij een dichter, is de figuur in haar ensemble’.

Dit lijkt mij juister. Als u ergens anders dingen ziet die u minder goed voorkomen, verandert u ze dan even. Ik weet b.v. niet of ik werkelijk gezet heb ‘in de eerste plaats’ - ik denk van niet - maar zooja, dan is dat niet goed; maakt u er dan bijv. van: ‘in laatste instantie’ - of gewoonweg ‘vooral’.

De spreektoon is mij zeer sympathiek, maar onder voorwaarde dat men niet overal pasklare uitdrukkingen min of meer verkeerd toepast. Zoo schrijft u bijv. vóóraan: ‘Du P. heeft ontzettend veel gelezen’. Is dat werkelijk zoo ontzettend veel??

Met dank bij voorbaat en hartelijke groeten, steeds gaarne uw dienstw.

EduPerron

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie