E. du Perron
aan
J. Greshoff

Amsterdam, 13 maart 1930

Amsterdam, Donderd.

Beste Jan,

Accoord voor het katje; - mijn moeder heeft de toezegging bereids gedaan. Troost dus vast de jongens. - Verder heb ik vanmorgen zelf de gedichten van M.R. uit Groot-Nederland overgeschreven, en gaat nu - gelijk hiermee - het pak naar je toe. Slauerhoff raadde Sander sterk af die 2 verhalen van Donker te nemen, die hij meer dan dun vond (hij las ze, ik niet.) Ik meen dat de opzet ook 12 boekjes961 was; maar als er geen document van bestaat, wat doet het er dan toe? mààk er dan 12 van! - Voilà; later meer. Hart. gr. van steeds je

Ed.

961De door Stols uit te geven serie Luchtkasteelen met werk van jonge Nederlandse schrijvers.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie