E. du Perron
aan
H. Mayer

Amsterdam, 6 maart 1930

Amsterdam, Donderd.

Beste Henri,

Ik heb Wynand K. een bundeltje van Burssens948 voor je meegegeven. Je kunt dit ex. houden als je er op gesteld bent of mij terugzenden als je er niet voor voelt, maar de bedoeling is je te vragen of je probeeren wilt er eenige exx. van te verkoopen. Schrijf er dan over aan Gaston Burssens, Wilryck-Antwerpen, 57 Albertstraat - hij is op de hoogte gesteld van onze ‘onderhandelingen’.

Andere vraag: wat kosten de 4 bundeltjes van Buning tesamen? - Komt de laatste, die bij Enschedé verscheen, ook nog bij Querido uit (later)? Zoo ja, tel het er dan niet bij. Is het, ook bij Enschedé, ingenaaid verkrijgbaar? Wat kost dit bundeltje apart?

Schrijf mij spoedig.

Hartelijke groeten van je

E.

948Klemmen voor zangvogels.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie