E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Amsterdam, 20 februari 1930

Amsterdam, Donderdag.

Beste Sander,

Gelijk hiermee gaat de bundel van Ten Berge902 in copy naar je terug. Ik voel nooit àl te veel voor dit soort poëzie, maar in zijn soort lijkt het mij heel goed, en zelfs sympathieker dan menigen anderen bundel. Het zou in ieder geval niet slecht zijn den bundel te nemen, dunkt mij, gegeven het succes van Onder God's Ogen; je hebt tenminste een bepaald publiek voor dit werk. En je moet toch wat verkoopen. Ik adviseer dus vóór.

Vraag hem of hij je niet 2 exx. van De Reiziger kan bezorgen: een voor jou en een voor mij. Als je zijn bundel neemt, kan hij dat wel voor je doen! Zeg maar dat je ze noodig hebt voor je archief of zoo.

Iets anders. Ik raad je sterk aan in je ‘Luchtkasteelen’ ook op te nemen, een bundel verzen van Maurice Roelants. Ik las laatst zijn Kom der Loutering (geheel uitverkocht, verzen van zijn 21ejaar) en vond er zéér mooie dingen in. Ik schreef ze over en gaf ze hem, om te vergelijken met wat hij zelf uit dien bundel kiezen zou. Ik koos 16 gedichten (uit 60). Stel dat hij er nog 4 bij kiest, dat zou 20 gedichten worden. - Dan bestaat er een vorigen bundel van hem, dien ik ook graag zou zien, Eros. Daaruit is ook een keuze te maken, bijv. 10 gedichten (of 6 of 8, dat hangt er vanaf). Men zou dan een bundel zóó kunnen samenstellen: de jeugdgedichten bijéén (uit Eros en Kom der Loutering, beide in oorspr. uitgaaf sedert jaren onvindbaar, en bovendien zoo goed als onbekend; ze verschenen in van die ‘mooie’ maar obscure Vlaamsche uitgaafjes) - gevolgd door latere gedichten: alles wat voorkomt in De Dichters van het Fontijntje, plus wat hij nog verder geven wil of kan. Dat zou een mooi nummer worden. Spreek hem erover. Vraag hem of hij mij Eros zenden wil, en in principe voor het plan voelt.

Hij zou den bundel kunnen noemen met den titel dien hij reeds ergens aankondigde: Het Verzaken0 Mij lijkt die titel voortreffelijk.

Je zou dan krijgen:

1. Otten, Verloren Vaderland. 2. Du Perron, Parlando. 3. Slauerhoff, Mo Yang Ke. 4. Idem, Lente-Eiland. 5. Greshoff, A Plume Volante. 6. Kelk, Parasieten. 7. Ten Berge, Zoon v/h Hemelsche Rijk. 8. Vriamont, Exploten v. Tabarijn. 9. Roelants, Het Verzaken. 10.? (misschien Blijstra, De Vuurproef) - (ik kan je ook nog een prozaverhaal bezorgen, als je dat wenscht, van Paul van Ostaijen) - (commercieel gesproken zou het niet slecht zijn, misschien, te nemen: die verhalen van Donker.) - Het geheel lijkt mij een bonte, maar aardige serie. Zou je er niet 12 deeltjes van maken, als het een beetje gaat? Wat is zooiets gauw vol!

Nogmaals gecondoleerd met je militaire vooruitzichten en hartelijke groeten van je

Ed.

902De zoon van het Hemelsche Rijk.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie