E. du Perron
aan
G. Burssens

Amsterdam, 14 februari 1930

A'dam, 14-2-30

Beste B.,

Veel dank voor de graphologie van Mme Salti, die veel zeer juiste dingen bevat - voor zoover ik er zelf over oordeelen kan. Maar te weinig ‘fouten’; ik zou óók graag een kleine hersenverweeking geconstateerd willen hebben, of althans een zekere aanleg daartoe. Vraag haar dus een klein supplement (als ze zich tòch over de handteekening moet uitlaten) over de minder goede hoedanigheden. Ik vind het niet genoeg ‘un peu égoiste’ te zijn en ‘matérialiste malgré mon idéalisme’ (dit laatste - en zelfs het eerste - lijkt mij heel juist) un peu is de vraag! Ik heb eigenlik maar weinig vergissingen ontdekt: b.v. ‘influences anglaises’ - ‘amour de grand air’, maar dan nog zijn dit niet bepaald verkeerde dingen, maar meer dingen die bij mij in zeer bescheiden mate voorkomen. Zij heeft intusschen zeer goed gezien dat ik niet behoor tot de werkelijke dromers, evenmin als tot de werkelijke révoltés - al behoor ik geestelijk wschl. wél tot de laatsten; maar mijn omstandigheden hebben mij tot dusver te zeer verwend om, in werkelijkheid, niet ‘vertrouwen te blijven stellen in het leven’. Over het algemeen vind ik die graphologie zeer goed. Maar vraag haar toch ernstig naar de slechte eigenschappen.

Wil je Madame Salti ook namens mij bedanken voor haar vriendelijkheid, of mij anders haar adres geven opdat ik het zelf doe. Dit laatste uit mijn ‘désir de plaire’ - een zwakke plek die zij inderdaad ontdekt heeft. Mijn ‘désir de plaire’ speelt mij inderdaad parten; maar omdat ik haar ken neem ik mij in acht, en neemt zij soms tegenovergestelde vormen aan.

Hoe luidt jouw graphologie? Ik ben er nu eigenlik erg nieuwgierig naar geworden. Heb jij ook een ‘intelligence forte et obser vatrice’ en een ‘jugement clair et sûr’. Ben jij ook ‘sans de corps’? - o neen! je hebt aanleg tot hersenstoornissen. Gelukkige rekel!

Maar alle grappen op zij gezet: ik vind Mme S.'s graphologie van Paul v.O.892 voortreffelijk, en over mijzelf kan ik moeilijk een oordeel hebben. Zend mij eens jouw karakterschets (als je durft!)

- Verder zie ik met spanning uit naar je bundel. Zend mij min-stens twee exemplaren; ik zal er dan direkt éen doorzenden naar Henri Mayer van de firma Nijhoff.

Et v'là. Tot nader en steeds van harte je

EduPerron

893Wat zeg je!

Vroeger zette ik er een streep onder; nu niet meer. Dat heeft natuurlijk ook zijn beteekenis....

892Verschenen in De telegraaf van 22 maart 1928; door Burssens nogmaals gepubliceerd in Vlaamsche arbeid 24 (1929), p. 351.
893Met een pijl naar de ondertekening.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie