E. du Perron
aan
G. Burssens

Amsterdam, 27 januari 1930

Amsterdam, 27.1.30

Vossiusstraat 45.

Beste Burssens,

Ik kijk nog steeds met verlangen uit naar je verzenbundel876. Wil ik proberen er enige door de firma Nijhoff te doen verkopen? Zend mij dan 2 exx. opdat ik er één aan de direkteur van die firma, de heer H. Mayer, kan laten zien, en desgewenst houden*

Wat die mevrouw877 betreft: met het oog op de volstrekte eerlikheid is het wschl. beter dat jij haar om die inlichtingen vraagt. Je hebt nog wel enige brieven van me misschien, anders die aan P.v.O. Als het niet duurder is dan een 20 à 30 frs. heb ik het er wel voor over. Het geld wil je mij misschien wel voorschieten? ik zend het je zodra ik weet hoeveel het is.

Ik zag in Utrecht Marsman878, die mij vroeg naar de Kritieken van P.v.O., of ze al uit waren. N.B.! Hoe beheren die Gemeenschaps-sikkels toch die oplaag? Mijn ontmoeting met M. had plaats in nogal komiese omstandigheden die ik je bij gelegenheid wel eens vertellen zal. Over 2, 3 mnd. denk ik zeker in België terug te zijn. Maar kom jij eens in Amsterdam!

Tot nader. Met hartelike groeten, steeds je

EdP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

876Klemmen voor zangvogels.
*Hij is zelf ‘geïnteresseerd’ en verzamelaar.
877Jéhanne Salti-Goetz (1890-1945), Belgisch grafologe, die karakterschetsen heeft gemaakt van o.a. DP, Van Ostaijen, Burssens en Slauerhoff. DP, die haar in 1930 te Antwerpen ontmoette, heeft enkele brieven met haar gewisseld, die hoogstwaarschijnlijk aan het begin van de oorlog verloren zijn gegaan. De tekst van mevr. Salti's karakterschets van DP is evenmin bewaard gebleven.
878Dit was de eerste ontmoeting tussen DP en Marsman.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie