E. du Perron
aan
A.C. Willink

Brussel, 4 januari 1929

Brussel, 4.1.29

Beste Willink,

Het volgende in haast: ik maak n.l. mijn voorbereidselen om voor 14 dagen naar Italië te gaan. Vóór 26 Januari moet ik hier terug zijn omdat Malraux dan overkomt voor een lezing in ‘Le Centaure’. Het Holland-nr. van ‘Variétés’ is nog steeds niet verschenen, maar er wordt aan gewerkt* Bovendien is er kans dat wij een paar foto's van je plaatsen in de ‘Holl. Revue’,489 die met '29 voor een groot deel door Greshoff wordt geredigeerd. Het is jammer dat Gr. niet een tijdje in Holland kan doorbrengen; hij zou er anders veel voor voelen om een uitgebreide studie over je te schrijven in ‘Onze Kunst’. Nu bespreekt hij allerlei Belzen, als Stobbaerts, Tytgat, etc. Aan den anderen kant, als je hier komt, kan je toch ook niet al je bakbeesten meebrengen! Maar breng mij in ieder geval mijn portret490 terug; ook dàt kan nog eens ergens te pronk worden gezet. Misschien kom je in Februari; het is dan nog koud, maar toch gaan we wschl. in die maand al terug naar Gistoux. Je weet dat je daar welkom bent; dus schrijf me tegen 25 Jan. aan het adres v./m. moeder: 28 avenue Emile Duray (van hier ben ik dan al weg).

Nu, beste, het beste natuurlijk ook met het Nieuwe Jaar! Hartelijke groeten, ook van Simone, en van

je EdP.

*Vooral met den geest!
489Hollandsche revue, onder redaktie van Johan Koning, heeft geen foto's van W's schilderijen gepubliceerd.
4903. W's schilderij Du Perron en zijnmuze’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie