E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 7, 14, 21 of 28 juli 1928

Gistoux, Zaterdagavond.

Beste Sander,

Ik heb de drukproef van Bij Gebrek aan Ernst aan Henriquez gegeven: om aan mej. Wauters door te geven (ik had n.l. geen tijd meer); dit is een kleine week geleden. Heb je die proef nog gekregen? Ik had graag een derde revisie, als het kan.

De derde revisie van Poging tot Afstand heb ik daarentegen bij Jan gebracht: zooeven. Van hem hoorde ik dat je reeds naar Holland was. Ik heb de blzn. aangegeven waarop nog verbeteringen moeten worden aangebracht; overigens is het hiermee in orde. Dus ‘bon à tirer’; ik verlaat mij verder op UEd.

Simone wordt morgen opnieuw geopereerd; ditmaal ernstiger. Het arme kind heeft geen chance, en neemt alles gelaten aan. - Jan van Nijlen komt hier reeds overmorgen (het is haast niet te gelooven!)

Nu, beste Sander, veel hartelijke wenschen. Ik laat het hierbij; geloof me

als steeds je Eddy

P.S. - Voel je er wat voor om de cuivres voor Bouddha Vivant van Alexeïeff over te nemen voor 1500 fransche franken? (dus fl. 150? - reproductie-rechten inbegrepen). Malraux dacht dat men er misschien een Engelsche luxe-uitgaaf van zou kunnen maken.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie