E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Gistoux, 1, 8, 15, 22 of 29 juli 1928

Gistoux, Zondag.

Beste Jan,

Ik ben niet meer bij je geweest om twee redenen: 1e. Malraux heeft mij zéér in beslag genomen: hij moest het Congo-museum in Tervueren zien, enz. enz. en 2e. Simone is zeer ziek en in een kliniek moeten worden opgenomen, misschien om er te worden geopereerd. Het arme kind heeft geen chance! Ik ben gisteravond alleen naar Gistoux teruggekeerd en verwacht eigenlijk ieder oogenblik een telegram. Ik schrijf je hierover dus nader of verschijn op je bureau398 als ik, in Brussel zijnde, er eenigszins kans toe zie. Morgen bijv. ga ik naar Brussel, maar gegeven de omstandigheden... Het is zeer vervelend, maar voilà.

Vergeet je de twee afdrukken niet die ik nog van je krijg?

Nu, nader nieuws mondeling! Steeds je

Ed.

398Het ministerie van justitie in Brussel, waar Van N vanaf 1919 bij de vertaaldienst werkte, op de duur als chef (bureeloverste).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie