E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 29 juni 1928

Gistoux, Vrijdagavond

Beste Sander,

Dank voor Fratilamur. Hierbij mijn bespreking voor D.G.W., wil je het lezen en aan Jan doorgeven? Overigens geen nieuws, sedert mijn briefkaart. Ik rochel en hoest even hard als gisteren en heb zoo goed als geen stem.

Ander praatje: op wat voor papier worden mijn boekjes gedrukt? Ik had liefst een soepel papier, niet het stijve dat voor Jan's verzamelde gedichten werd gebruikt. Ik houd erg veel van het witte papier van Scarlatti en ook van dit gele papier van Fratilamur; zou je dus zoo iets dergelijks willen nemen? Of zou het dan te duur worden? Poging tot Afstand en Bij Gebrek aan Ernst drukken we toch in niet meer dan 200 - of wil je 250? - exemplaren. Ik stel me ten slotte met alles tevreden als je maar een aardig omslagje vindt - iets speciaals - voor de heele serie (niet grijs) en als je, ingeval de gewone oplaag op dat stijve papier zou moeten worden gedrukt, tenminste een 10 of 15 exemplaren voor mij laat drukken op een mij sympathieker materie! Wat ik werkelijk PRACHTIG vind, Sander, is Ossekop! Misschien zou er dus kans bestaan tenminste vijf exemplaren op Ossekop te laten drukken?

Nu..................

Je Ed.

- Wat gebeurt er met den ‘espagnolistischen’ kant van den herr Friedrich von Stendhal?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie