E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Gistoux, 26 juni 1928

Gistoux, Dinsdag.

Beste Jan,

Veel dank voor de mij opgezonden foto's. Zou je er voor mij nog 1 willen laten maken van jou op den landweg, maar op ‘papier contraste’ of zooiets; vraag maar eens: het is een speciaal papier waarop de witten en zwarten scherper tegen elkaar uitkomen. - Ook had ik graag nog één afdruk van die foto met dat wagentje, maar sans bords, zoodat er geen stukje van den rand wegvalt: de kodakman begrijpt dit wel. (Zeg er desnoods bij dat het is om in een album te worden geschoven.)

Ingesloten de kiekjes die Simone heeft afgehaald; ik stuur je er de cliché's bij voor 't geval je er meerdere van zou willen laten maken. De vlek op den bol van je hoed is niet onafwendbaar.

Ik kreeg vandaag een kaartje van Jan en A.R. Holst uit Bergen. Verder een nieuw pak drukproeven van P.v.O.'s gedichten. Alles gaat dus naar wensch. Het waait alleen afschuwelijk.

Bravo voor Flémal (épouse)! Je ziet me dus vóór het eind van de maand met Simone bij je aan tafel. Wil onze hartelijke groeten doen aan je vrouw. En vergeet Adieu niet voor MEd's. moeder, ik bedoel Mama; HEd. zal je er zéér dankbaar voor zijn.

Nu, beste, tot spoedig!

Je E.

P.S. Je hoeft me de proeven van Malraux, nieuwe foto's etc. niet op te zenden; ik kom die wel bij je halen, den bewusten eet-avond.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie