E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 28 mei 1928

Gistoux, Maandag.

Beste Sander,

Veel dank voor de 4 exx. Harde Dood. Het ziet er, voor mijn leeken-oog, toch verdomd keurig uit! (Jammer alleen dat de lijst zoo in het gedicht, eigenlijk, werd opgenomen, inplaats van achterin, of tegenover de titelpagina.) Ik heb Jan geschreven, omdat ik niet zeker wist of je wel dààr was, dat Malraux je ex. van Bouddha Vivant naar Henriquez gezonden heeft (en vraagt zoo gauw mogelijk de duiten ervoor te mogen ontvangen!) Hij schijnt zeer slecht bij kas, wat ook de reden is dat hij zijn komst te Brussel tot de volgende maand heeft moeten uitstellen. - Wanneer komt ‘gijzelf’ in Gistoux?

Ik zend 1 ex. H.D. aan Jan en 1 ex. aan Jan van Nijlen; de rest komt later wel terecht. Nu, mijn beste, nogmaals veel dank, en steeds je

E.

Is het onderhoud met den heer Gidius naar wensch verloopen?372 of heb je een nieuw rendez-vous moeten geven in Stockholm of op Malta?

372Stols ontmoette André Gide af en toe.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie