E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, vermoedelijk 12 mei 1928

Gistoux, Zaterdagavond.

Beste Sander,

Dank voor de proeven die hierbij alweer teruggaan. Ook van dit boek ontving ik gaarne een tweede proef; vooral omdat de Kollewijnsche spelling de drukkers wat vreemd ligt. Zooals je ziet heb ik al de opdrachten van de verhaaltjes afzonderlijk laten vervallen; ik wilde hetzelfde doen in Poging tot Afstand, want het is voor mijzelf wel aardig, maar onpartijdig beschouwd een beetje kinderachtig. - Overigens geldt ook hier (in B.G.a.E.) die kwestie van nieuwe pagineering als je de teekening wilt laten vervallen. Wat heb je besloten met P. tot A? Ik kan natuurlik ook wel die dubbele blz. benutten voor een inleiding, woord vooraf of iets dergelijks, maar doe het liever niet. Misschien vind jij er wat anders op. Heb je ook al iets gevonden als houtsnee, fleuron, of wat het wezen moet, voor omslag en titelblad?

Ik ben nog altijd beroerd. - Voilà. Beste groeten van steeds je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie