E. du Perron
aan
P. van Ostaijen312

Brussel, 17 maart 1928

Brussel, Zaterdag 17.

Beste Paul v.O.

Dank voor de boeken; de Malraux313 had je kunnen houden, après tout, omdat er eerstdaags een betere editie van verschijnt. - De zaak met Burssens lijkt mij goed in orde gebracht.314 - Het zal mij een groote vreugd zijn je 25 Maart terug te zien, als het je nu lukt terug te gaan. In ieder geval doet het mij reeds genoegen te vernemen dat de temperatuur zich betert.

Nieuws is er niet. Het vele prachtigs uit de pers heb ik je opgezonden. - Zend mij, als je ze niet meer nodig hebt, de twee bundeltjes terug van Jan van Nijlen en ook de bespreking van de Dood door Dinger. Dinger gaat intussen ook geheel akkoord met uitsluitend kreatief, voorlopig. Hij zond ook 285 frs., dat is zijn beste zijde. Zeg Burssens dat hij mij 100 frs. zendt voor nrs. 1 en 2, wil je?

Nu, houd je goed. De hand van je

EdP.

Ik heb ook weer met koorts in bed gelegen, ondanks het mooie weer.

312Laatste brief van DP aan Van O, die de volgende ochtend dood op bed gevonden werd. Op 20 maart werd hij begraven.
313Royaume-farfelu.
314Burssens had zich bereid verklaard het Vlaamse deel van de administratie voor Avontuur op zich te nemen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie