E. du Perron
aan
A.C. Willink

Gistoux, 17 juli 1927

Gistoux, Zondag.

Beste Willink,

Na je vertrek heb ik Greshoff thuisgebracht190 en van hem twee boekjes gekregen, die gelijk met dezen naar je toegaan. Na 1924 heeft hij een paar werkelijk vrij aardige dingen gemaakt, zooals je zelf zien zult. Ik zette kruisjes bij wat ik aardig vond. Lees deze eerst, voor de grap. Daarna zeg je misschien van de rest: ‘Nou, nou...’

Heb jij, of heb ik, de houtsnede van Hooft? Greshoff heeft beloofd die af te drukken in Den Gulden Winckel. Ik ga morgen weer naar Brussel en zal bij Breuer kijken; zend jij hem anders naar de Red. D.G.W. p/a Hollandia-Drukkerij, Baarn.

Ik geloof dat Gr. iemand is die meevalt in het gebruik. Hij heeft tenminste een gezellige soort hartelijkheid, eenvoudig en niet gemaakt. Maar de heer Stols dien hij Sander noemt woont vlak bij hem en ik heb niet veel lust dien man te dikwijls te ontmoeten; bovendien woont Gr. zelf in een onmogelijke buurt (à la Houwink).

Van Malraux ontving ik een nieuwe kat: hij heeft niets tegen de clandestiene uitgaaf van Jarry, en raadt mij die zelfs aan. Dat moet ook dan maar gauw gebeuren, maar de heer Stols krijgt eens geen ex., en vriend Simonson ook niet. Ik wil maar eens een beetje kleingemeen doen tegen die klein-naar-zich-toe-graaiende bibliopielen.

Vraag Blijstra gauw zijn definitief oordeel over De Ontmoeting. De rest is ter perse, dus... Laat hij mij ook, als hij wil, zijn één-akters sturen. Ik schrijf hem eerstdaags zelf, maar laat hij niet te officiëel eerst op dat briefje wachten. Hartelijke groeten

Je EdP.

P.S. - Gr. vond je (het was een ongevraagde meening) zeer sympa-thiek. Ik mag lijden dat-i je houtsnede zoo heerlijk vindt dat-i al zijn invloed op Stols aanwendt om je meer dgl. werkjes op te dragen; moest Stols daarvoor mijnheer Franken den bons geven, het zou er mij niet minder plezier om doen.

Vergeet niet je ouders - en ook Mies - nogmaals van harte te bedanken191.

190Jan Greshoff was op 15 juli 1927 in Brussel komen wonen, Auguste Reyerslaan 23, Schaarbeek. Door Stols leerde DP hem direct daarna kennen.
191In kader.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie