E. du Perron
aan
A.C. Willink

Gistoux, 23 of 30 juni 1927

Beste Willink,

Ik antwoord onmiddellijk op je expresse-brief. Ziehier de kwestie: mijn broer189 + vrouw + 4 kinderen komt in Juli over, en op Gistoux logeeren; het huis is dan propvol, maar... als je je zou willen behelpen is er natuurlijk altijd een mouw aan te passen (ik veronderstel dat je alleen bent, want met Mies zou het moeilijker, of kostbaarder, kunnen zijn.)

Het beste is dus dat je doodeenvoudig komt. We zullen verder dan wel zien. Ik verwacht je dus in Brussel of Gistoux tegen 10 juli (je schrijft mij hier nader over).

Tot spoedig ziens dus! Beste groeten van

EduP.

Gistoux, donderdag.

189Oscar A. van Polanen Petel, halfbroer van DP, die getrouwd was met Erna A. Britt en op Java administrateur van een cultuuronderneming was.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie