E. du Perron
aan
R. Houwink

Brussel, 14 juni 1927

Beste Houwink,

Ik vraag me af wèlken brief ik je kan hebben gezonden, of beter: wàt de enveloppe bevatte die ik je vanuit Parijs zond. Photo's mis-schien? (photo's van een nieuwe liefde); of een lang Fransch epistel? (aan een oude dito). Zeker niet het jou toegedachte proza. Ik vind dit terug - na terugkeer te Brussel - in een enveloppe zonder adres. Met een beetje cijferen vind je de oplossing. Ik had drie gesloten enveloppen en geen inkt meer in mijn vulpen; ik ben toen met enveloppen en vulpen naar de lees-en-schrijfzaal gegaan... Het grappigste zou zijn als ik jou den brief aan de oude liefde en haar de photo's van de nieuwe dito had gezonden. (Zoo zal het ook wel zijn.)

Hoe het zij - hierbij je brief, mèt enveloppe, als bewijs; en wil mij zoo spoedig mogelijk het ‘andere’ terugsturen, - naar Gistoux liefst.

Bij voorbaat dank en vele verontschuldigingen.

Je EdP.

Brussel, Dinsdag 14.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie