E. du Perron
aan
A.C. Willink

Gistoux, 9 juli 1926

Beste Willink,

Ingesloten de photo's die je vermoedelijk het meeste interesseeren? Mogelijke desiderata volgen. (Amice.)

Ben je nog in Antw. geweest? Van O. gesproken? Wat nieuws? - Ik bedoel, welk zakelijk nieuws.

Het tijdschriftnr. is nog steeds niet opgedaagd.137

Ik verwacht binnenkort wat van je te hooren. Als je Dinger spreekt - en zelfs Krul - bied ze geen 400 maar 350 ex.; Simonson hield er graag een vijftigtal (‘men kan nooit wéten!...’) in stock.138

Ik ontving een kort schrijven van Houwink, met bericht dat hij in Elzevier's een stukje over me gepleegd had, verder dat hij een N. Nederl. kroniek is begonnen in Vl. Arbeid139, nog verder dat hij werkt*. Overigens INDERDAAD geen nieuws! Neen heusch niet.

Schrijf spoedig. En tot zoolang de hart. groeten van

je EdP.

O ja, Zondag zijn we per auto tot Nivelles geweest en hebben teruggaande den slag van Waterloo140 gezien. Wil je de briefkaarten?

Mijn rheumatiek groeit.

Gistoux, 9-7-XXVI.

137De tweede aflevering van Het woord, door Jan de Vries, Lajos von Ebneth en Jean Demets uitgegeven tweemaandelijks kunsttijdschrift. Er verschenen vier nummers, alle in 1926.
138Omdat de verkoop van Bij gebrek aan ernst in België nihil was, probeerde DP het grootste deel van de oplage via uitgever W.N. Dinger te Bussum in Nederland te slijten. Het woord 1 (1926) 2 (juli) bevat de mededeling dat Bij gebrek verkrijgbaar is bij Jack Krul, Gedempte Gracht 20, 's-Gravenhage.
139In Elsevier's geïllustreerd maandschrift 36 (1926) 12 (dec.), p. 423-424 besprak Houwink Bij gebrek aan ernst. Onder de overkoepelende titel ‘Noord-Nederlandsche letteren’ publiceerde hij in Vlaamsche arbeid 21 (1926) drie artikelen, die bedoeld waren ‘ter orienteering’.
*D.i. hij is ‘in betrekking’ en schrijft veel, niet voor zijn genoegen (ik citeer).
140Film van een namaak-slag die permanent gedraaid wordt in een bioscoop bij het gedenkteken op het slagveld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie