E. du Perron
aan
J. Peeters

Brussel, 9 oktober 1924

Brux. Vrijdag.

Beste Peeters,

Ik zal dezen Zondag zeker niet kunnen komen. Mocht ik volgende week kunnen dan schrijf ik je.

De kaart geef ik eerstdaags te drukken en zal er ‘toezicht’ op houden voor zoover in mijn vermogen ligt. Ik ontvang Dinsdag a.s. een proef van den omslag (in kleur), wil je die ook nog zien?

Waar moet de prijs op den omslag gedrukt staan? Onmiddellijk onder den driehoek, of ergens (links? of rechts?) onderaan de bladzij?

Wat het uitgeven betreft: 1000 frs. is zeker wel optimistisch gezien; ik gaf het cijfer ook meer als voorbeeld, dan omdat ik eraan geloofde! - Met 2/3 v/d winst wanneer ik voorschiet, stel jij je dus tevreden; in de gevallen waarin ik niet voorschiet en dus eigenlijk buiten de uitgeverij sta, en wanneer jij dus eigenlijk het geheele werk alleen doet, wil ik ook met winst niets te maken hebben, en sta je gaarne mijn ‘aandeel’ af. Dit lijkt mij niet meer dan billijk. Maar wanneer ik niet voorschiet, door wie zou je dan (behalve in de gevallen waarin jij voor jezelf uitgeeft) de reclame-, verzend- en andere kosten willen doen dragen? Door den klant? Mij wel maar -

De kwestie is: is dit de gewoonte? Ik had niet graag dat men onze uitgeverij voor armer en bijgevolg zwakker dan andere, gewone kleine uitgeverijtjes aanzag. Per slot van rekening is het riskeeren van een 60 à 70 frs. per keer nog niet zoo extra-gewaagd; dat heb ik er althans nog wel voor over. Maar ik laat je graag de volledige leiding, als zijnde verreweg meer ‘vakkundig’ dan ik; dus zeg maar wat je het beste lijkt. Stel, om eens wat op te noemen, de strenge heer Seuphor geeft bij ons uit. Welke condities wil je hem dan stellen?

Nog iets over ons boek. Ik heb besloten er niet meer dan 250 exemplaren van te doen drukken; aldus het beschouwend als een werkelijke kleine luxe-uitgaaf. Je ziet hoe optimistisch ik tegenover den verkoop sta! (ik stelde het getal gisteren met den drukker vast, en kreeg je brief heden-morgen). Ik wilde je ook voorstellen niet te veel exemplaren aan allerlei hopeloos verstopte rotbladen te zenden, en de oplaag aldus te verdeelen:

200 ex. voor de verkoop (en stock!!!)
30 ex. voor de pers (niet meer)
10 ex. voor Jozef Peeters
10 ex. voor Duco Perkens
_____
250 ex. - zijnde de geheele oplaag.

Ik zou graag zoo spoedig mogelijk je nieuw logies zien, maar ben voorloopig alweer onder doktersbehandeling. Mogelijk kom ik volgenden Zondag; ik waarschuw natuurlijk. Hoe staat het met de tapijten en gobelins? Is er alwat te zien? Dank voor de goede wenk betreffende warme kleeding. Old man, tot ziens, groeten en de handdruk.

Steeds je DP

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie