E. du Perron
aan
J. Peeters

Brussel, 16 september 1924

Brux. 16 Sept.

Beste Peeters,

Ik ben overijld in de goede stad Br. teruggekomen, maar heb een boel in de familie te doen gehad en aan den anderen kant veel in Zwitserl. onafgedaan gelaten. Ik vertrek eerstdaags weer, naar Parijs en Lausanne, of liever: naar Lausanne over Parijs, en denk eerst tegen eind Sept. (26 of 27) definitief - en officieel! - te Br. teruggekeerd te zijn. De 200 fr. voor den clicheur worden je eerstdaags toegezonden; de rest doen we later samen af. Houd de drukproeven of zend ze hierheen: 3 rue de B.V.17 Au revoir!

een haastige poot van

je D.P.

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

17Belle Vue-straat 3 te Elsene was sinds 17 juli 1923 het ouderlijk huis van DP. Daarvóór woonde het gezin in het huurhuis Léon Vanderkinderestraat 424 te Ukkel, dat in september 1921 betrokken werd en het eerste adres in Europa van de DP's was.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie