4331 (3548a). E. du Perron-de Roos aan S. Koperberg: Bandoeng, 29 oktober 1938

29-X-'38

Geachte heer Koperberg,

Namens mijn man hartelijk dank voor uw aardige attentie. Hij maakt het goed, en mag waarschijnlijk over een paar dagen naar huis.951

Het boek Multatuli Tweede Pleidooi is onderweg naar u.

Met vriendelijke groeten, ook van mijn man,

E. du Perron-de Roos

951E. du Perron-de Roos had Koperberg op 13 oktober 1938 op de hoogte gesteld van DP's ernstige ziekte: ‘Er kan dus vooreerst geen sprake zijn van een bespreking met hem. Ik zal u op de hoogte stellen van het verdere verloop.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie