4265 (2838a). Aan F. van Ermengem: Parijs, 11 februari 1936

Parijs, Dinsdag 11 Febr. '36.

Geachte Heer,

Ingesloten dan 2000 frs. Ik zend u de overige 1000, als u aan de helft van het boek toe bent, en daarna 1500 als u voor het laatste kwart staat. Als u het goedvindt verreken ik al het porto dan ook maar later; misschien stuur ik u het laatste geld per postwissel, zoodat ik dan geen rekening meer te houden heb met biljetten en lakstempels!

Wat u mij over ‘leuk’ bij Kramers schrijft is zeer amusant627. Geen

[p. 209]
enkele Hollander kent ‘leuk’ nog in deze beteekenis, die zeker bestaan moet hebben, vgl. het engelsch luke-warm = lauw. Alleen in ‘zich leuk houden’ leeft het nog een beetje. - ‘Simpel’ is tegelijk eenvoudig (simple) en een beetje idioot (innocent, of simple als in Goha le Simple)628; Flora, die alleen het eenvoudigste gesproken hollandsch kent, weet geen andere beteekenis dan de laatste. Ze gelooft dus dat die zeemanshistorie een grappig boek moet zijn over een idioot. Ik weet niet goed hoe dit in het fransch weer te geven, omdat her wschl. niet meer met den titel klopt. Pierre Simple? Pierre Simplet? Kent u dit boek in een fransche vertaling en hoe luidt de titel daarvan?629

Met vriendelijke groeten, uw dw.

EduPerron

P.S. Daarnet de gezonden blzn. ontvangen, waarvoor dank. Ik krijg nu dus nog: blz. 53-152 van het boek, ± 100 blzn. Stuurt u mij die gewoon in één keer.

627J. Kramers Jz. omschreef ‘leuk’ nog als ‘lauw’ in zijn Nieuw Nederlandsch-Fransch woordenboek, Gouda 1862, p. 752; de tweede druk, Nouveau dictionnaire néerlandais français, bezorgd door H.W.F. Bonte, Gouda 1884, p. 681, is bij ‘leuk’ ongewijzigd.
628A. Adès en A. Josipovici, Le livre de Goha le Simple (Parijs 1919).
629F. Marryat, Peter Simple (1e uitg. Londen 1834), in het Nederlands: Avonturen van Pieter Simpel (1e uitg. Amsterdam 1837), in het Frans: Pierre Simple (1e uitg. Parijs 1834), door Philippe Noble vertaald als Pierre le Simple, Le pays d'origine, p. 237.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie