4264 (2835a). Aan F. van Ermengem: Parijs, 8 februari 1936

Parijs, Zaterdag.

Geachte Heer,

Dank voor de gezonden copy.624 Zooals u het gedaan hebt van blz. 1-64 is het mij best. Die enkele woorden die u mij hebt opgegeven zijn gemakkelijk genoeg te wijzigen als ze niet goed zijn, ook witte plekken zijn gauw genoeg ingevuld.

‘Honderib’ (= rib van een hond) is een scheldwoord, dus eig. te vervangen door wat men wil, bv. door ‘chien’ alleen, of ‘fels de chien’. Een ‘grasweger’* is een machine (primitief overigens!) om

[p. 208]
gras mee te wegen; dus ‘pèse-herbe’ of zooiets?625 - Van meer beteekenis is het weergeven van de stijl in de brieven en brieffragmenten, die nl. heel bizonder is: ouderwetsch en defectueus. Het is misschien moeilijk om in het fransch equivalenten te vinden voor die woordkeus en wendingen, maar daar moet het toch op uitdraaien, omdat er anders niet veel meer aan is.

Ergens vertaalt u ‘een leuke historie’ door ‘une histoire fade’. Het moet zijn: ‘une histoire drôle’ of zelfs ‘rigolotte’.626

Schrijft u mij omgaand of ik u nu geld moet zenden of wanneer u mij de voorgaande blzn. zult hebben gestuurd; u schrijft nl. dat u mij die zenden zult ‘dans quelques jours’. In dat geval komt het mij beter uit als ik u ineens 3000 frs. kan zenden, in één brief, ook omdat ik geen biljetten van 500 en van 100 meer heb (alleen van 1000). Ik kan u ook eerst 1000 zenden en dan 2000, of andersom, zooals u wilt. Geeft u mij dit dus nog even op, en ook hoeveel ik u schuldig ben voor papier, porto, etc.

Met vriendelijke groeten uw dw.

EduPerron

624Manuscript in LM.
*vgl. ‘briefweger’, het is nogal vreemd dat de beteekenis van dit woord zoo mysterieus bleef -.
625Philippe Noble vertaalt honderibben met fils de chien en grasweger met la bascule à fourrage in hoofdstuk 16 ‘Laatste tijd op Balekambang’, Het land van herkomst, p. 207 en p. 202 (Vw 3, p. 228 en p. 223); Le pays d'origine, traduit du néerlandais par Philippe Noble, préface d'André Malraux (Parijs 1980), p. 234 en p. 229.
626‘loh! dat moet wel een leuke historie wezen!’, Flora's commentaar op het boek Pieter Simpel in de laatste zin van hoofdstuk 16 in Het land van herkomst, p. 210 (Vw 3, p. 233), door Noble vertaald als ‘oh! la belle histoire que ça doit être’, Le pays d'origine, p. 237. Fade = flauw, saai.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie