4180 (1408a). Aan E. Bouws: Bellevue, 14 december 1932

Bellevue, Woensdag.

Beste Everard,

Gelijk hiermee gaat de copy terug. Ik ben vóór Terborgh, - dat verhaal is niet goed, maar toch ook niet slecht, van ‘sfeer’ wel aardig, en kort.290 Tégen Slau's verhaal, dat ik erg vervelend en Kiplingachtig - Junglebook'sch vind.291 Vóór één vers van Bourbon maar: Salome.292 Vóór de verzen van Vestdijk, maar er zijn er te veel, en we hebben er nog andere, als die alleraardigste Jardins sous la pluie, die we nu wel gauw eens mogen geven. Van deze serie voel ik het meest voor: Landsknecht, De Wordende Cycloop, De Schrijfster, De Meester, De derde Keer en De wals van Glazounoff Dat zijn er dus zes.293 Benieuwd wat Menno en Maurice kiezen. - Valéry en het Duistere Vers294 vind ik best, maar ik durf niet zeggen dat ik alles begrepen heb, verre van daar! en après tout spijt het mij dat Vestdijk zóó van Valéry's suprematie overtuigd is, wschl. omdat hij niets kent van Apollinaire. Wie grooter en vooral wie rasechter dichter is van de twee, en vèruit, lijdt voor mij (en voor velen met mij) geen twijfel. Ik zal onzen Vestdijk Alcools eens zenden ter bestudeering; of anders bij gelegenheid zelf wijzen op Apollinaire, als dit stuk al verschenen is.

[p. 105]

In mijn regeltjes onder H. de Vries295 moet je veranderen: ‘ter afbraak door de hoorn’ in: ‘tot voedsel onzer hoorns’ - dan heb ik zijn grapje niet overgenomen en wordt het ook duidelijker. Hierbij een flauw rijmpje.296 Wat is Forum onchristelijk laat! Wou je er een St. Nicolaascadeau297 van maken?

Nu, ik hoor wel weer iets en blijf benieuwd naar the collected Poems van Lawrence. Veel hartelijks van ons beiden, je

E.

Supplement.

B.E. - Ik moet meteen twee abonnementskwesties met je behandelen. De logé van mijn moeder, de heer Beynon, heeft zich, omdat hij destijds in België was, geabonneerd op Forum bij Het Kompas; zijn exemplaren worden nog altijd hierheen gestuurd, maar hij zit in Indië nu, zoodat wij hem die altijd na moeten sturen. Een rekening heeft hij nog niet betaald. Is het nu niet beter dat het abonnement gewoon door Holland teruggenomen wordt en dat zijn nummers hem van daaruit direct worden toegezonden, alsmede de rekening? Zijn adres is:

P.A. Beynon

assistent-resident van Madioen

te Madioen (Java).

Verder krijgt mijn moeder geen Forum meer, wschl. omdat je haar voorletters verkeerd opgaf, zoodat de mannen van Het Kompas haar voor mij houden! Zij moet ook nog de rekening krijgen en voldoen, maar dan wèl uit België, omdat zij daar nog woont. Haar adres is:

Mevrouw M.M. du Perron-Bédier de Prairie

Château de Gistoux

Chaumont-Gistoux (België).

Zij moet dus nog ontvangen: nrs. 4, 5, 6, 7, tegelijk met de rekening. Kan jij (of kan Rotterdam) dit met Het Kompas behandelen?

Voor beide gevalletjes dank.298 Je

E.

290‘De Grieksche’ in Forum 2 (1933) 5 (mei), p. 367-371
291‘De dood van Dutrou Bornier’ in Forum 2 (1933) 6 (juni), p. 417-428.
292Forum 2 (1933) 2 (februari) bevatte van Louis de Bourbon behalve ‘Salomé’ (p. 110) ook nog drie andere gedichten.
293‘Jardins sous la pluie’ werd onder de titel ‘Tuinen bij wind en weer’ opgenomen in Forum 2 (1933) 1 (januari), p. 50-53; de overige gedichten niet opgenomen in Forum.
294S. Vestdijk, ‘Valéry en het duistere vers’ in Forum 2 (1933) 11 (november), p. 761-779.
295Zie 4174 n 2.
296Niet teruggevonden.
297DP ontving het december-nr. van Forum op 9 december 1932.
298Bouws tekende voor Titia van Dijk van Nijgh & Van Ditmar op deze brief aan: ‘Juf. van Dijk, wilt U dit aan de Administratie doorgeven? het is een brief van du Perron. B.’ Bij beide adressen is geschreven ‘genoteerd’ met een paraaf.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie