Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, [13 december 1932]

Dinsdag, op school

B.E.

Door de onaangename drukte inzake z.g. ‘rapporten’, heb ik nog geen tijd gehad voor beantwoording van je aardige brief over de Liaisons. Ik schrijf dus later meer, maar laat je nu vast weten, dat ik Vic gisteren zijn geheimzinnige condities heb afgeperst. Hij schijnt geen gelegenheid te hebben om ze te formuleeren en verzocht mij het te doen. Hierbij dus alles wat ik mij herinner:

1e Je kunt fransche boeken reserveeren, nadat je hem dat verzocht hebt en binnen 5 dagen geen antwoord hebt gekregen. Dan geldt het als in orde.

2e In aanmerking komen alleen romans (geen poëzie en curiosa, behalve natuurlijk in uitzonderingsgevallen ter beoordeeling van Vic). Geen apert onbelangrijke werken, want er is te veel stof voor het bijblad, ook dus geen prullen.

3e Formaat van de stukken moet kort zijn. (natuurlijk geen vaste maat!)

4e Schrappen wordt door V. zoo weinig mogelijk gedaan, maar moet in principe worden aanvaard, ook als hij geen tijd heeft erover te correspondeeren.

Ik geloof, dat dit de voornaamste punten zijn. Bericht Vic dus even, dat je mijn brief hebt ontvangen en of je met die punten accoord kunt gaan. De beperkende bepalingen moet hij opleggen uit reverentie voor v.d. Hoeven, die om onnaspeurlijke redenen iets tegen fransche litteratuur schijnt te hebben.

Binnenkort dus meer. Mej. Donkersloot heb ik hier zoojuist in de leeraarskamer betrapt op een ijverig lezen in Voor kleine Parochie. Zij studeert er ijverig in.

Gisteren heb ik met Vic het begin van ons ‘twistgesprek’ gerepeteerd. Het was nogal grappig, maar ik hoop hem in de tweede ronde, die wij expres niet gerepeteerd hebben, te kraken. Maar eigenlijk gaat het om de ƒ 30, die wij er elk aan verdienen.

Tot meer dus! h. gr. voor jullie beiden van

je Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie