4163 (1226a). Aan E. Bouws: Spa, 27 juli 1932

Spa, Woensdag.

Beste Bouws,

Vanmorgen pas kwamen de proeven.198 Ik corrigeerde ze als de bliksem en stuur ze nu per expres terug. Kan je alsjeblieft alles laten corrigeeren, ook als Forum daardoor een dag vertraging had? In het stuk van Slau199 schrapte ik nu de helft, en het slotstuk verving ik dus maar niet.

De mss. gaan ook hierbij.

Marsman: tegen. (Ofschoon ik hem hierover nog schrijven zal.)200

Menno nat. voor.201 Ik las het snel, met het oog op de haast! maar vond het alleraardigst.

Marsman's vers202: voor. (Boven bedoelde ik het proza!)

Verhaal van Ter Borch203: zwak voor. Er is wel iets aardigs in maar

[p. 85]
het geheel bevredigt mij toch niet. Zien wat Menno en Maurice ervan vinden.

- O ja, kan het panopt. van De IJzeren Toren204 in hetzelfde nr. als dat over de Mij205; laat het er dan aan voorafgaan. Anders de Mij in Aug., en de Toren in September. (Vind je dat zelf niet beter?)

Benieuwd naar laatste hfdst. van Slau. Waarom schrijft hij mij niet? Is hij boos? Op mij? - dat zou toch wel erg dwaas zijn!

Later beter. Ik rèn hiermee naar de post.

Je E.

P.S. - Kan je Coster niet vooruit Iaten zetten (net als het Démasqué) met het oog op mijn rondtrekken? Als je mij nu het 3e en 4e stuk zond?

P.P.S. - Dit gaat apart, omdat ik de rest als ‘papiers d'affaires’ verzend, naar jou, maar bij N. en Van D.!

198Van het augustus-nr. van Forum.
199‘Het verboden rijk’, achtste hoofdstuk in Forum 1 (1932) 8 (augustus), p. 501-518.
200‘Brief aan een criticus’, (=Victor van Vriesland), ongepubliceerd ms. aanwezig in het LM. Marsman wees hierin elke verwantschap van zijn poëzie met die van J.I. de Haan af. Van Vriesland had deze verwantschap op 12 december 1930 in de NRC gesignaleerd. Zie hierover uitvoerig DP in 1228 aan Marsman (Brieven III, p. 368-369).
201M.t.B., ‘Welk vakje?’, panopticum in Forum 1 (1932) 8 (augustus), p. 530-531
202‘Vrees’ in Forum 1 (1932) 10 (oktober), p. 662-664.
203‘De bruiloft’ in Forum 1 (1932) 11 (november), p. 691-696.
204‘De maker van de ijzeren toren’ in Forum 1 (1932) 10 (oktober), p. 662-664 (Vw 2, p. 454-457).
205‘Het publieke blauwtje’ in Forum 1 (1932) 8 (augustus), p. 531-532, over de weigering van Ter Braak en anderen om het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te aanvaarden (niet in Vw).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie