2166. Aan J. Greshoff: Parijs, 16 juli 1934

Parijs, Maandag

Beste Jan,

Ik heb je bundel127 gekregen en ben er verrukt van. De voorrede van Jacques doet het hier uitstekend: een beetje voor den meergevorderden Jan Lubbes geschreven, maar zelf vol voortreffelijke en juiste dingen. Het minst voel ik voor die ballast aan bibliografie en al dat gezwam over je geilerij in het typografenvak; dat had wel eens op een andere plek gememoreerd kunnen worden. Maar met dat al is dit boek een model voor een dergelijke uitgave, en ik verzeker je dat je poëtische opbrengst ER MAG ZIJN! Ik heb gisteren den heelen

[p. 70]

dag ermee doorgebracht, en vandaag nog den heelen morgen. De keuze is voortreffelijk, zoowel voor de periode Oud Zeer als voor de periode Mirliton. En het uiterlijk is verrukkelijk; het grenst aan het wonderbaarlijke dat Boucher dit boek voor fl. 4,90 verkoopen kan, het ziet eruit alsof het minstens fl. 7.50 kosten moest.

We zullen over een en ander nog praten, als we samen zijn. Mijn schoonzuster komt wschl. met eenige vertraging, dus zien wij elkaar hoogstwschl. 22 of 23 in Brussel. Schrijf mij nu omgaand even van wie je bundel komt: van jou, of is het een present-ex. van Boucher zelf? In het laatste geval moet ik hem persoonlijk ervoor danken. - Of heb je nòg een ex. laten zenden door Varangot (zooiets schreef je) en is dit een ex. dat Boucher op eigen initiatief heeft gestuurd?

Hartelijke groeten en tot ziens.

Je E.

127Gedichten 1907-1934. 's-Gravenhage: Boucher 1934. (Folemprise 2).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie