E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 14 juli 1934

Parijs, 14 Juli

Zeer geachte heer Endt,

Gelijk hiermee zend ik u de proeven terug. Het is een stevig werkje geweest, maar ik zie nu - nu het handschrift typografie is geworden - hoe slecht sommige zinnen loopen, en hoe ik hier en daar ook nog vrij treurig vertaald heb. Dit komt wschl. omdat ik de eerste 100 blzn. gedaan heb in zeer onaangename omstandigheden èn tegelijkertijd nog niet zoo met het werk vertrouwd was. Overigens heeft de zetter de vervelende hollandsche gewoonte van overal komma's erbij te zetten; zou u hem niet kunnen vragen dat niet te doen, want met de ingewikkelde zinnen van Malraux, die zoo nauw naar de punctuatie luisteren, wordt het dan heelemaal een misère.

Ik hoop dat u niet vindt dat ik te veel veranderd heb, maar ik heb gemeend te moeten verbeteren wat mij (nog) verkeerd leek.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

EduPerron

Ik zou nog wel graag een revisie willen hebben, maar proef in 2 exemplaren is voortaan onnoodig.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie