E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [13 juni 1934]

Parijs, Dinsdagavond.

Beste Menno,

Als je na ontvangst dezes het niet gebruikte blaadje in manuscript (eig. 1½ blaadje) nog niet teruggestuurd hebt, doe het dan omgaand. Ik heb het noodig voor de proporties!

Mijn notities over ‘Europa’ zijn misschien toch wel bizonder bruikbaar voor het Europa-nummer dat je voorbereidt. Ik wil Querido wel vragen om het boek tot eind September weg te houden, als Forum begin September dat nr. brengen kan. - Mijn verdeeling is ongeveer zoo:

a Over de vereeniging tot behoud van de Europ. geest. (Kritisch rapport.)
b Over Keyserling, de profeet.
c Over Mussolini en Fascisme (doctrine).
d Over vrijheidsbeperking bij ons: enkele woorden over Liepmann, het over de grens zetten van de 4 trotskysten door dien schoft van Laren, wschl. over het Roodboek als ik dat nog krijg. Dus v.d. Lubbe.
e Over onze kommunistische literatuur, als literatuur gezien en als strijdmateriaal. Hierin ook over De Kom.
f Over de katholieken bij ons. Wat hun houding kan zijn. Wat een Van Duinkerken beteekent.
g Over de politiek in het algemeen, en het intellectueele standpunt. Conclusies, of zoogenaamd.

Lijkt je dat goed? Ik wou het noemen: Ons Deel van Europa; ook omdat er nog aardig wat over Holland in komt. Maar dat is onvermijdelijk, en hangt nauw samen met het huidige ‘europeesche probleem’, dus de titel dekt toch alles, dunkt me.

Als het te lang wordt, moet je er maar flink in schrappen. Ik zie geen kans om kort over dit alles te schrijven; ik heb soms het gevoel dat ik er brochures over schrijven kan! - (Aan den anderen kant een groote behoefte om er van af te zijn en aan niets dan aan Ducroo te werken. Ik hoop 20 dezer geheel klaar te zijn.) Ik raad je nogmaals aan het betoog des Farrigouls compleet vóórin te zetten. Er is maar één gevaar: dat de man zelf fascist is. Maar dat kàn haast niet, gegeven zijn uitlatingen; hij moet ‘liberaal’ zijn.

Misschien is dit de tijd waarin de halfzachte liberalen door den nood gedwongen zich flink zullen gaan betoonen, voor de eerste maal in de historie! Maar ik twijfel er erg aan. Het slot zal wel zijn dat al dit geprotesteer - ook van ons - met uitwerping of een slavenpakje eindigt. - Soms ook met een goede baan, als je eerst een lastig tegenstander bent geweest en je dan tijdig bekeert. Dit is een vorm van smeerlapperij, die zelfs wel doelbewust is toegepast. Tegen dat jij en ik in Spanje zitten, met Arthur Müller-Lehning of zoo, en niet goed weten wat we doen kunnen, zullen we er onze ‘dignité humaine’ van maken om te zeggen dat wij goddorie van een andere makelij waren! - wat we, helaas of goddank, het doet er niet toe, ook zijn.

Woensdagmorgen.

Daarnet je brief over Van Duinkerken, maar het stuk van den man zelf was er niet bij. Wel de aanhef voor Jan Lubbes, die heel goed is zoo. Vergeet je nu vooral niet mij het 1½ blaadje ms. te zenden dat wegviel; de 2 blaadjes die getypt zijn mogen ter prullemand.

O wacht, Bep heeft het artikel van Van Duinkerken te pakken en lacht hoonend - het is er dus toch. Ik lees het nu: het is werkelijk zoo grondig Jan Lubbes en zoo idioot, dat het na lezing bijna geen indruk achterlaat. Iemand die ‘ik’ zegt is altijd ‘onbelangrijk’, terwijl iemand die ‘wij’ vooropstelt tenminste de indruk geeft dat naast hem duizend even groote idioten staan. Dat is wel een resultaat, als je wilt. In jouw plaats zou ik in Forum vanaf Aug. (in Panopt.) een Jan-Lubbes-Agenda openen, bij te houden door Rudie of Fredje, die al deze dingen lezen: bv. ‘A. Coolen pleit zich vrij over de alleenzaligmakendheid van het regionalisme’, ‘Van Duinkerken... enz.’ Goed idee, heusch! Hartelijk je

E.

B.M.

Hierbij een panopticum dat tegelijk met Jan Lubbes in Forum zou moeten staan, omdat ik in J.L. over ‘schijn en wezen’ van je Politicus schrijf. Ik hoop zeer dat je het zult plaatsen. Zooniet, stuur het dan ijlings naar Jan voor Gr. Ned. - waar het niet op zijn plaats is. Haastig gegroet

Je

E.

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie