[p. 51]

Artikels en overige publicaties in tijdschriften, dagbladen en bundels*

De eerste litteraire proeven van E. du Perron verschenen onder het pseudoniem Joseph Joséphin in het Algemeen Geïll. Indisch Weekblad De Revue I 1920, n.l. twee novellen ‘Het Spook van den Arabier’ en ‘Een Sparring-Partner’ benevens eenige studiën over Compagniesdichters. Een novelle ‘Don Quichote te Soerabaja’ verscheen eveneens onder dit pseudoniem in het Bataviaasch Handelsblad van hetzelfde jaar 1920.

HET OVERZICHT (1924)
Duco Perkens: Restjes van den Dag [poëzie] (1924), April, nr. 24.
DE DRIEHOEK (1925-1926)
Maandschrift voor Kunstruktivische Kunst. Opgericht door Jozef Peeters en Duco Perkens. Antwerpen, Statiekaai 7.
Boekbespreking: D. Perkens: Gaston Burssens, Piano*; Roel Houwink, Novellen* I (1925), 1 April, no. 1.
Idem: D. Perkens: P.H. Ritter Jr., Het Gracieus Avontuur* I (1925), 1 Mei, nr. 2.
Duco Perkens: 16 Kwatrijnen* I (1925), 1 Juni, nr. 3.
Duco Perkens: Woonplaats [poëzie]; Wachtend [poëzie]*; Boekbespreking: D. Perkens: Jean Cocteau, Le Mystère de Jean l'Oiseleur* I (1925), Augustus, nr. 5.
Boekbespreking: D. Perkens: Nieuwe Geluiden van Dirk Coster* I (1925), September, nr. 6.
Duco Perkens: Dageliks Gebeuren; De Geest met Siropen I (1925), October, nr. 7.
Duco Perkens: De Kwaal [poëzie]*; Boekbespreking: D. Perkens: Lioubonia Mitzitch, Avion sans Appareil, poème anti-européenne (sic)* I (1926), Januari, nr. 10.
N.B. Duco of D. Perkens is het pseudoniem van E. du Perron in die jaren, zie nos. 2, 4, 5, 28, 29, 30, 31 en 32.
[p. 52]
HET WOORD (1926)
Twee-maandelijksch kunsttijdschrift onder leiding van Jean Demets en Jan de Vries, Kijkduin.
Duco Perkens: Auteurs; Twee Uitbarstingen; No. 2, Juli 1926.
Idem: Zo leeg een bestaan (vertelling), no. 3, Sept. 1926.
Idem: Zo leeg een bestaan (vervolg), no. 4, Nov. 1926.
N.B. Deze gedichten en vertellingen werden in ‘Het boozige boekje’ en in ‘Bij Gebrek aan Ernst’ herdrukt. In het tijdschrift wordt vermeld, dat Duco Perkens in 1899 te Paramaribo geboren en in Jan. 1926 te Cap Martin gestorven is.
VARIÉTÉS (1929)
Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. Bruxelles, 1e Annéeno. 12, 15 Avril 1929, 660-661.
Petites Histoires pour Repas de Famille - par E. du Perron.
N.B. Deze twee gedichten zijn een vertaling van de gedichten VIII en IX uit de afdeeling ‘Voor de Famielje’ in Poging tot Afstand (1928). De naam van den vertaler wordt niet vermeld.
AVONTUUR (1928)
Zo leeg een Bestaan* I (1928), Nr. 1, 12-31.
Ieder zijn Kwelling* I (1928), Nr. 2, 4-16.
DE HOLLANDSCHE REVUE (1929)
A.L. van Kuyck (ps.): Dr Giacomo Prampolini. Een vriend van Nederland in Italië. Een interview en drie vertaalde gedichten, XXXIV (1929), 235-37.
Idem: Een vreemdsoortig avonturier. Marie I, koning der Sedangs, XXXIV (1929), 275-78.
Idem: idem (Slot), XXXIV (1929), 345-450.
Idem: Een jong cineast. Charles Dekeukeleire, XXXIV (1929), 494-96.
DEN GULDEN WINCKEL (1927-1934)
‘Ingezonden stuk’. [Aan Gerard van Eckeren over het geval Alie Smeding]* XXVI (1927) No. 9, 215-16.
Fransche Letteren (Pierre Louys: Psyché, suivi de la Fin de Psyché)* XXVI (1927) No. 12, 278-79.
[p. 53]
Arthur van Schendel. Enkele aanteekeningen (Arthur van Schendel: Merona, een Edelman)* XXVII (1928) No. 1, 12-14.
De Erfgename van Koning Salomo. Een Fransche roman over Java (Claude Eylan: L'Héritière du Roi Salomon), 109-11; Paul van Ostayent†* (met foto) XXVII (1928) No. 4, 119-20.
Een nieuwe novelle van Van Schendel (Arthur van Schendel: Fratilamur)* XXVII (1928) No. 8, 228-29.
Surrealistische Fransche Letteren. Een Overzicht, I (Pierre Naville: La Révolution et les Intellectuels)* (met 4 ill.) XXVII (1928) No. 9, 269-72.
Twee auto-biografische geschriften van Benjamin Constant (Benjamin Constant: Le Cahier Rouge; idem: Journal Intime)*; Surrealistische Fransche Letteren. Een Overzicht, II (Pierre Naville: La Révolution et les Intellectuels)* (met 4 ill.) XXVII (1928) No. 10, 295-98.
Fransche Letteren (André Malraux: Les Conquérants*; Bij den laatsten roman van André Maurois (André Maurois: Climats))* XXVII (1928) No. 11, 344-46.
Paul Léautaud. Het Alter Ego van Maurice Boissard (Paul Léautaud: Passe-Temps)* (met een teekening van André Rouveyre) XXVIII (1929) No. 3, 74-76.
Paul van Ostayen en de kritiek: ‘Ingezonden Stuk’ [aan de Redactie van D.G.W.] XXVIII (1929) No. 10, 288.
Het razende moderne tempo (A. den Doolaard: De Laatste Ronde)* XXIX (1930) No. 1, 7-9.
André Gide en de Hollandsche kritiek* (met foto), 32-36; Aen den Heere J.W.F. Werumeus Buning* XXIX (1930) No. 2, 43.
Open Brief aan Dr. N.A. Donkersloot* XXIX (1930) No. 3, 69-70.
E. du Perron over proza, poëzie, kritiek (Interview door G.H. 's-Gravesande* (met een teekening door Creixams) XXIX (1930) No. 5, 107-10.
Prof. Dr. Goris over Slauerhoff XXIX (1930) No. 8, 192-93.
Carnaval en Aschwoensdag (Menno ter Braak: Het Carnaval der Burgers)* XXIX (1930) No. 9, 201-03.
Een kwalijke beschuldiging [Brief aan de Redactie van ‘Het Vaderland’] XXX (1931) No. 1, 20.
Het nationaal gevoel en de kunst (Twintig Noord- en Zuid-Neder-
[p. 54]
landsche Verhalen, samengesteld en ingeleid door Constant van Wessem)* XXX (1931) No. 350, 27-29.
Een biografie van Lenin (Valeriu Marcu: Lenin)*, 86-8; Nog iets over revolutionaire poëzie (Jef Last c.s.)* XXX (1931) No. 352, 94-5.
Mémoires van een terroriste (Vera Figner: Nacht over Rusland)* XXX (1931) No. 353, 105-07.
De vijand meldt zich [Brief aan Dirk Coster] XXX (1931) No. 354, 131.
De vijand meldt zich [Brief aan de Redactie van ‘Het Vaderland’] XXX (1931) No. 356, 180.
Een prachtuitgave van Poe (E.A. Poe: The Masque of the Red Death and other tales. Wood engravings by J. Buckland Wright), 233-36; ‘Ingezonden’ [over de romans van Maurits] XXXI (1932) No. 372, 240.
Een seniel tractaatje (G.B. Shaw: The Adventures of the Black Girl in her Search for God) XXXII (1933) No. 374, 31-32.
Ontmoeting of invloed?* XXXII (1933) No. 375, 49-50.
Een inleiding tot het stierengevecht (Ernest Hemingway: Death in the Afternoon) XXXII (1933) No. 376, 72-3.
‘Elite’ en ‘Groot Publiek’, 122-123; Boekenschouw (Ferdynand Goetel: Mijn Dubbel Leven) XXXII (1933) No. 379, 133-134.
Een schrijvende schoonheidskoningin (Raymonde Allain: Histoire Vraie d'une Reine de Beauté) XXXII (1933) No. 381, 159-160.
Een achttiende-eeuwer over Shakespeare* XXXII (1933) No. 382, 181-182.
‘Ingezonden’ (Twee vragen aan Jef Last en Gerard van Eckeren) XXXIII (1934) No. 388, 68.
DE GIDS (1928-1933)
Sonnet van Burgerdeugd* XCII (1928) No. 4, 41.
Gebed bij den Harden Dood (In Memoriam O.-J.P.)* XCII (1928) No. 9, 320-23.13
Sonnetten: Landelijk Treurspel;* De Douairière;* Bijwijze van Haat;* Adriana de Buuck;* Reprise (Na 6 jaar);* Het Kind dat
[p. 55]
wij waren;* De Franc-Tireurs (Aan J. Greshoff)*, XCII (1892) No. 12 329-35.
Hubertus bij Zon en Schaduw (Aan J.J.S., dorpsdokter)*, XCIII (1929) No. 12, 288-95.
Het Drama van Huize-aan-Zee* XCIV (1930) No. 1, 57-81.
Het Huis;* De Bedelaar onder den Boom;* Een Mannetje Alleen (1922);* Kolonie;* In Memoriam*, XCIV (1930) No. 2 176-80.
Voor S.-* XCIV (1930) No. 8, 170.
Java in onze letteren (Gerard Brom: Java in onze Kunst)* XCVII (1933) No. 12, 335-47.
HELIKON (1931-1941)
Drie vergeten sonnetten: De Notaris Spreekt (1926)*; Een Apostel (1927)*; De Ronker tot de Verdrevene (voor J. - Dec. 1929)* I (1931) No. 6, 86-87.
Simpel verhaal (ps. Angèle Baedens); Kamermuziek (1922)*; Pastiche Romantique* I (1931) No. 7, 105; 108-9.
Op mijn Divanbed in een Hollandse Huurkamer* I (1931) No. 10, 156.
Voor een Jong Meisje II (1932) No. 1, 16.
Antwoord aan Joannes Greshovius van Nieuw-Helvoet* II (1932) No. 3, 40.
Twee Liedjes van Byron* II (1932) No. 7, 102.
De Verloofde* III (1933) No. 7, 100.
De Grijze Dashond* (Inleiding door S. Vestdijk) XI (1941) No. 11.
DE VRIJE BLADEN (1930-1940)
Gesprek over Slauerhoff* VII (1930) Afl. 12, 337-62.
Van de Drie Ridders en het Hemd (vert. naar Jacques de Baisieux)*, 84-91; Voetnoot na het ‘Gesprek over Slauerhoff* 100; VIII (1931) Afl. 3.
Antwoord aan Mr. M. Nijhoff (limerick ingezonden door Fred Batten) VIII (1931) Afl. 10, 276.
Graffiti (Blocnote Klein Formaat)* XIII (1936) Schrift X*, 32 blz.
Een Lettré uit de 18e Eeuw: Willem van Hogendorp. Brieven en Verzen uit het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage XVII (1940) Schrift IV, 32 blz.
[p. 56]
DE NIEUWE EEUW (1931)
Over het ‘kreatieve’ in onze poëzie* [Briefwisseling van E.d.P. en H. Marsman], No. 705, 26 Febr. 1931, blz. 684-687.
FORUM (1932-1935)
Ter Inleiding, in samenwerking met Menno ter Braak en Maurice Roelants, 1-3; Somewhere*, 52; De dichter en de denker*, 75 I (1932) No. 1.
Brieven van een zwaarmoedig auteur (Bij het ms. van een roman), 127-38; Reklame voor mijn kasteel, 140 I (1932) No. 2.
Scenario te geef*, 195-198; Lof der Onpersoonlikheid*, 203 (1932) No. 3.
Drie Gedichten: De Bierpiraat*; Voor een Paradijsvaarder* (Aan Jan Engelman); Twee Filmsirenen*, 235-37; Aandacht voor Schotman! 267-69; De congenitale onmogelikheid, 270-71 I (1932) No. 4.
Koek, Zand en Grind*, 303-13; De belezen tijdgenoot, 335-36 I (1932) No. 5.
D.H. Lawrence en de erotiek (D.H. Lawrence: Lady Chatterley's Lover)* 366-79; Brief aan een leraar*, 397-98 I (1932) No. 6.
Uren met Dirk Coster (1)*, 401-23; Het ontmoedigende stokpaard (D.H. Lawrence: St Mawr)*, 466-67 I (1932) No. 7.
Uren met Dirk Coster (2)*, 474-98; Het publieke blauwtje, 531-32 I (1932) No. 8.
Uren met Dirk Coster (3)*, 557-83; Het domste boek van de wereld (Paul Doumer: Livre de mes Fils)*, 605-07 I (1932.) No. 9.
Uren met Dirk Coster (4)*, 643-56; De tee van Ludwig*, 659-61; De maker van de ijzeren toren*, 662-664 I (1932) No. 10.
Uren met Dirk Coster (5)*, 698-718; Bij de vorige aantekening [van M.t.B. over A. den Doolaard], 742-43; De geredde loopbaan*, 744 I (1932) No. 11.
Anthonie Donker als autoriteit (Anthonie Donker: De Schichtige Pegasus; idem: Ter Zake)*, 801-06; Polemiek en tijdschriftleiderschap*, 809-11 I (1932) No. 12.
Over poëzie met voorbeelden (Aldous Huxley: Texts and Pretexts)*, 61-73; Perron spreekt, 75; Noodkreet om voorlichting, 77-78 II (1933) No. 1.
Flirt met de revolutie*, 81-99 II (1933) No. 1.
[p. 57]
‘De Prins weergekeerd’*, 161-62; De Smalle Mens*, 163-88 II (1933) No. 3.
Een Hollander dicht een spaanse ballade (J.W.F. Werumeus Buning: Maria Lécina)*, 318-24; Parijs bij nacht (Paul Morand: Paris de Nuit, Ed. ‘Arts et Métiers Graphiques’), 325-27 II (1933) No. 4.
Bij een trio toneelprestaties*, 478-87 II (1933) No. 6.
Als voorbeeld van hygiëne, 519-28; Aan Ambrosia (Jan Engelman: Tuin van Eros)*, 550-55 II (1933) No. 7.
De menselike staat bij kookpunt (André Malraux: La Condition Humaine)*, 581-92 II (1933) No. 8.
De grote dingen van de planken*, 641-58 II (1933) No. 9.
Belangrijke erratum! 759-60 II (1933) No. 10.
Written in dejection*, 797-809; Portret van Mallorca, 822; De terugkeer van het Hart*, 829-30 II (1933) No. 11.
Afscheid van Kostersloot*, 896-99 II (1933) No. 12.
Bij een herlezing van Hamlet*, 28-36 III (1934) No. 1.
Bij wat Stendhal noemt ‘energie’, 139-50 I; Volkenkundige bijdrage III, 188 (1934) No. 2.
Bij wat Stendhal noemt ‘energie’, 236-47 II; Nog meer heroïsme*, 248-49 III (1934) No. 3.
De derde knal, 382-84 III (1934) No. 4.
Naar aanleiding van ‘Les Liaisons Dangereuses’*, 409-18 III (1934) No. 5.
Jan Lubbes*, 586-99; Het zalige lachen*, 635-38; De jongste generatie*, 638 III (1934) No. 7.
De beving der oude spellers*, 780-81; Over haarwater (Theun de Vries: Eroïca), 782 III (1934) No. 8.
Blocnote klein formaat*, 1026-36; Afgunst voor de diktator , 1060 III (1934) No. 11.
Kijk waar hij zit*, 1202-03; Het portret niet van Dorian Gray, 1203-05 III (1934) No. 12.
De jonge Indiesman*, 19-30; O, toon der kultuur!, 62-63; De militaire Muze*, 64 IV (1935) No. 1.
Bezoek van Wijdenes*, 211-24; Ieder zijn roes (en we gaan tevreden naar huis)*, 251-52 IV (1935) No. 3.
Blocnote klein formaat*, 984-97; Voor het Critisch Bulletin, 1024-25 IV (1935) No. 10.
Blocnote klein formaat*, 1208-18 IV (1935) No. 12.
[p. 58]
GROOT-NEDERLAND (1933-1940)
Dialoog over het detektive-verhaal* XXXI (1933) 61-75.
Drie Sonnetten: De Vooruitgang;* Maar Heden ...;* Saint-Just*, XXXI (1933) 289-90.
Retrospektief van mijn ouders (Uit de Indiese Jeugd van Arthur Ducroo)* XXXII (1934) 418-35.
De eerste jaren (idem)* XXXII (1934) 499-514.
Gedong Lami (idem)* XXXII (1934) 58-70.
Gedong Lami (idem)* XXXII (1934) 156-65.
Dubbelportret van Arthur Hille (idem)* XXXIII (1935) 235-52.
Billets pour Elle* XXXIII (1935) 232-33.
Over S. Vestdijk XXXIII (1935) 560-72.
Verdediging der kultuur I* XXXIV (1936) 66-79..
Politiek, moraal en juist denken XXXIV (1936) 93.
Verdediging der kultuur II* XXXIV (1936) 167-81.
Blocnote klein formaat* XXXIV (1936) 254-60.
Idem* XXXIV (1936) 372-77.
‘Sans Famille’. (Drie brieven van J. Greshoff, Menno ter Braak en E. du Perron)* XXXIV (1936) 402-06.
Blocnote klein formaat* XXXIV (1936) 548-53.
Idem* XXXIV (1936) 69-74.
Idem* XXXIV (1936) 164-69.
Idem* XXXIV (1936) 278-83.
Idem* XXXIV (1936) 362-66.
Idem* XXXIV (1936) 504-09.
Idem* XXXIV (1936) 597-602.
Idem* XXXV (1937) 84-88.
Idem* XXXV (1937) 183-89.
Idem* XXXV (1937) 292-96.
Kritische Aanteekeningen (Victor Ido: Indië in den goeden ouden tijd) XXXV (1937) 310-11.
Blocnote klein formaat* XXXV (1937) 395-99.
Idem* XXXV (1937) 508-12.
Idem* XXXV (1937) 607-12.
Idem* XXXV (1937) 135-38.
Multatuli's naleven* XXXV (1937) 150-63.
Blocnote klein formaat* XXXV (1937) 458-64.
Idem* XXXV (1937) 617-21.
[p. 59]
Kritische Aanteekeningen (Antoon Gooien: De Drie Gebroeders) XXXV (1937) 628-31.
Commentaren: Kartini en Djajadiningrat (Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat) XXXVI (1938) 70-74.
Blocnote klein formaat* XXXVI (1938) 79-83.
Kritische Aanteekeningen (Dr. E.C. Godee Molsbergen: Tijdens de O.I. Compagnie) XXXVI (1938) 96-99.
Blocnote klein formaat* XXXVI (1938) 188-95.
Garoet bij nacht (fragment)* XXXVI (1938) 269.
Blocnote klein formaat* XXXVI (1938) 395-400.
... E poi muori*, XXXVI (1938) 433-65.
Marsman's verhalend proza, XXXVI (1938) 17-30.
Schandaal in Holland* XXXVII (1939) 61-86.
Idem* XXXVII (1939)169-91.
Idem* XXXVII (1939) 261-83.
Idem* XXXVII (1939) 367-90.
Idem* XXXVII (1939) 461-79.
Duymaer van Twist geeft Multatuli gelijk (Dr. A.J. Zwart: A.J. Duymaer van Twist, een historisch-liberaal staatsman)* XXXVIII (1940) 71-85.
Commentaren: De Waarheid der Wrekende Schoondochters (De Waarheid over Multatuli en zijn Gezin door de Schoondochter) XXXVIII (1940) 340-48.
Gedichten: De Twee Gevangenen (Bij een dubbelportret door Wellink)*; Eens een Jongmeisje (Voor Line)* XXXVIII (1940) 385-86.
De Grijze Dashond. Eerste Deel: Het Huis (Aan Cola Debrot)*. (Met een inl. door S. Vestdijk: Bij een posthuum gedicht van E. du Perron.) XXXVIII (1940) 661-71.
De Slechte Dochter (Eerste Hfdst. van den onvolt. roman ‘Zich Doen Gelden’) XXXVIII (1940) 833-54.
‘Zich Doen Gelden’ (Tweede Hfdst. van idem) XXXVIII (1940) 893-907.
DE GROENE AMSTERDAMMER (1936)
Napoleon en het vrije woord (John Charpentier: Napoléon et les hommes de lettres de son temps)* LX (1936) 8 Febr., 5-6.
[p. 60]
Een groot, bitter boek (Louis Guilloux: Le Sang Noir) LX (1936) 22 Febr., 8.
Franse dichtkunst (Anthologie des Poètes de la N.R.F.) LX (1936) 18 April, 8.
Duistere dichtkunst (François Berthault: Vaisseaux Solaires) LX (1936) 2 Mei, 8.
Bellen blazen (Félix de Chazournes: Jason) LX (1936) 13 Juni, 8.
Verborgen grootheid (Marcel Jouhandeau: Chaminadour I, II) LX (1936) 4 Juli, 16.
Onwezenlijkheid en realiteit (Victor E. van Vriesland: Afscheid van de wereld in drie dagen) LX (1936) 22 Aug., 8.
SCHRIJVERS GETUIGEN TEGEN OORLOG EN MILITARISME (1936)
Uitgave van de Jongeren Vredes Actie, Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1936.
Pacifisties Tweegesprek*, blz. 19-22.
NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT (1933-40)
Louis-Ferdinand Céline: Voyage au bout de la Nuit, XC (1933) 11 Jan. Av.
Ramon Fernandez: Le Pari, XC (1933) 26 Jan. Av.
André Gide: Oeuvres Complètes I; XC (1933) 29 Jan. Ocht.
Jules Supervielle: La Belle au Bois, XC (1933) 5 Febr. Ocht.
Gustave Roud: Petit traité de marche en plaine, XC (1933) 7 Febr. Av.
Thierry Maulnier: La Crise est dans l'Homme, XC (1933) 8 Febr. Av.
Hugh Kingsmill: Frank Harris, XC (1933) 10 Febr. Av.
Jules Vallès: Un Gentilhomme, XC (1933) 15 Febr. Av.
André Gide: Oeuvres Complètes II; XC (1933) 21 Febr. Av.
Daniel-Rops: Les Années Tournantes, XC (1933) 28 Febr. Av.
Henri Michaux: Un Barbare en Asie, XC (1933) 5 Maart Ocht.
Roger Martin du Gard: Vieille France, XC (1933) 30 Maart Av.
Arturo Uslar-Pietri: Les Lances Rouges, XC (1933) 31 Maart Av.
Henry de Monfreid: Les Secrets de la Mer Rouge; idem: Aventures de Mer, XC (1933) 3 Mei. Av.
Henry de Monfreid: La Croisière du Hachich, XC (1933) 5 Mei Av.
[p. 61]
André Chamson: L'Auberge de l'Abîme, XC (1933) 21 Juli Av.
Drieu la Rochelle: Drôle de Voyage, XC (1933) 11 Aug. Av.
Dominique Fleuret: Description des Passages, XC (1933) 13 Aug. Ocht.
Jean Grenier: Les Iles, XC (1933) 7 Sept. Av.
André Gide: Oeuvres Complètes III, IV; XC (1933) 11 Nov. Av.
Claude Farrère: Les Quatre Dames d'Angora, XC (1933) 13 Dec. Av.
Marcel Jouhandeau: Monsieur Godeau Marié, XC (1933) 21 Dec. Av.
André Suares: Vues sur Napoléon, XC (1933) 22 Dec. Av.
Fernand Fleuret: De Gilles de Rais à Guillaume Apollinaire, XC (1933) 30 Dec. Av.
André Rouveyre: Singulier, XCI (1934) 13 Jan. Av.
Léon Bloy: Lettres à Véronique; René Martineau: Léon Bloy et ‘La Femme Pauvre’, XCI (1934) 16 Jan. Av.
Pierre Benoit: Cavalier 6 suivi de L'Oublié, XCI (1934) 23 Jan. Av.
Roger Couderc: Justine, XCI (1934) 27 Jan. Av.
Émile Lauvrière: L'étrange vie et les étranges amours d'Edgar Poe, XCI (1934) 29 Juni Av.
Stendhal: Théâtre, XCI (1934) 12 Juli Av.
Pierre Maes: Un ami de Stendhal, Victor Jacquemont, XCI (1934) 21 Nov. Av.
Marcelle Auclair: Naissance, précédé de Changer d'Étoile, XCI (1934) 19 Dec. Av.
André Gide: Oeuvres Complètes V, VI; XCII (1935) 6 Jan. Ocht.
Maurice Magre: Pirates, Flibustiers et Négriers, XCII (1935) 11 Jan. Av.
André Breton: Point du Jour, XCII (1935) 15 Jan. Av.
Louis Lecoq: Pascualette l'Algérien, XCII (1935) 19 Jan. Av.
Adèle Hommaire de Hell: Mémoires d'une Aventurière, XCII (1935) 20 Jan. Ocht.
Louis Guilloux: Angélina, XCII (1935) 22 Jan. Av.
André Chamson: L'Année des Vaincus, XCII (1935) 7 Febr. Av.
Pierre Jourda: Stendhal; Pierre Martino: Stendhal, XCII (1935) 19 Febr. Av.
Franz Hellen: La Mort dans l'Ame, XCII (1935) 2 April Av.
Louis Aragon: Les Cloches de Bâle, XCII (1935) 5 April Av.
[p. 62]
André Gide: Oeuvres Complètes VII, VIII; XCII (1935) 13 Nov. Av.
André Gide: Oeuvres Complètes IX, X; XCII (1936) 5 Juni. Av.
André Suares: Trois grands Vivants* XCV (1938) 19 Mei Av.
Marie Maindron: Monsieur de Puymonteil, XCV (1938) 16 Aug. Av.
Pierre Mélon: Le Général Hogendorp, XCV (1938) 25 Aug. Av.
Frank Harris: Oscar Wilde, XCV (1938) 23 Sept. Av.
Valery Larbaud (Valery Larbaud: Aux Couleurs de Rome) XCV (1938) 13 Oct. Av.
Revue der Literatoren (Dichterschap en Werkelijkheid. Geïll. Literatuurgeschiedenis van N.-en Z.-Nederland en Zuid-Afrika onder redactie van W.L.M.E. van Leeuwen) XCVI (1939) 10 Jan. Av.
André Gide: Oeuvres Complètes XI, XII, XIII, XIV; XCVI (1939) 12 Jan. Av.
Léon Daudet: Mes idées esthétiques, XCVI (1939) 14 Aug. Av.
Albert Kuyle: Harmonika, XCVI (1939) 11 Nov. Av.
André Gide zeventig jaar [niet gesigneerd] XCVI (1939) 22 Nov. Av.
Patrice de la Tour du Pin: La Quête de Joie, XCVI (1939) 14 Dec. Av.
Multatuli. Een paar nog onuitgegeven brieven, XCVI (1939) 15 Dec. Av.
Betrouwbaar, daar hij zich nooit vastlegt (André Gide: Journal 1889-1939) XCVI (1939) 23 Dec. Av.
M. Mok: Figuren in het Zand, XCVI (1939) 28 Dec. Av.
S. Vestdijk: Strijd en Vlucht op Papier, XCVII (1940) 11 Jan. Av.
Literair-historische Opheldering (De briefwisseling Vosmaer-Kloos. Uitg. en ingeleid door Dr G. Stuiveling) XCVII (1940) 13 Febr. Av.
Francis Carco: Bohème d'Artiste, XCVII (1940) 19 April. Av.
N.B. De bespreking van 10 Febr. 1935 van Monique St. Hélier: Bois-Mort is niet van E. du Perron, hoewel met zijn naam onderteekend.
HET VADERLAND (1931-1939)
De vijand meldt zich [Ingezonden stuk] XIII (1931) 9 Juli Av.
[p. 63]
Op bezoek bij John Buckland Wright [niet ondert.], LXV (1933) 20 Jan. Av.
Een gesprek met A. Alexeieff [niet ondert.], LXV (1933).
Museum voor Stendhal geopend in zijn geboorteplaats Grenoble [niet ondert.], I, LXVI (1934) 12 Mei Av.
Idem, II, [niet ondert.], LXVI (1934) 15 Mei Av.
Het Schrijverscongres te Parijs [Ingezonden stuk] LXVII (1935) 13 Juli Av.
Portretten van Napoleon* [niet ondert.], LXVIII (1936) 19 Juni Av.
Een bedreigd cultuurcentrum (Interview met Sylvia Beach te Parijs) [niet ondert.], LXVIII (1936) 29 Juni Av.
Indië en Europa (Gesprek met E.d.P. vóór zijn vertrek uit ons werelddeel) [Interview door Menno ter Braak] LXVIII (1936) 15 Sept. Av.14
De ‘Zenuwlijder’ van Lebak LXIX (1937) 18 Febr. Av.
De oplaag van ‘Uren met Dirk Coster’ LXX (1938) 16 Dec. Av.
E. du Perron terug in Nederland [Interview met E.d.P. door Adriaan van der Veen] LXXI (1939) 1 Oct. Av.
‘Inlander’ of ‘Indonesiër’ [Ingezonden Stuk] LXXI (1939) 5 Oct. Ocht.
ERTS, LETTERKUNDIGE ALMANAK VOOR HET JAAR 1929
Gebed bij de Harde Dood*. (Met potloodschets van E. du Perron door Pascal Pia, gedateerd 15.11.26) 201-09.
ERTS 1930, LETTERKUNDIG JAARBOEK
Drie Sonnetten: I Het kind dat wij waren*; II Een grote Stilte*; III Leven is goed ...*; 65-67.
BALANS, ALGEMEEN JAARBOEK DER NEDERLANDSCHE KUNSTEN 1930-1931.
De Wachtende*, 98-100.
[p. 64]
KRISTAL, LETTERKUNDIGE PRODUCTIE 1935
Blocnote klein formaat*, 159-164.
VANDAAG (1929)
Bijdrage nummer zoveel (Paul van Ostayen†)* (1929) 1 April No. 4, 80-81 (2 ill.).
CRITISCH BULLETIN (1931-33)
De verborgen avonturier (Blaise Cendrars: Rhum) II (1931) Juni 173-75.
E. du Perron over de Fransche vertaling van Querido's ‘De Jordaan’, II (1933) Juni, 191.
TWINTIG NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE
VERHALEN. Samengesteld en ingeleid door Constant van Wessem (1930).
Petrus en Paulus of de Overdrijving der Jeugd (Begin van een Conte Moral)*, 133-53.
DE KORTE BAAN. Nieuwe Nederlandsche Verhalen. Bijeengebracht door H. Marsman en E. du Perron (1935).
Het Drama van Huize-aan-Zee, 119-46.
LINKS RICHTEN (1933)
Maandblad van het Arbeiders-Schrijvers-Collectief ‘Links Richten’. Tegen de Politieagent, afl. 8 (1933), 7-8.
HAAGSCH MAANDBLAD (1933)
De Werkelijke d'Artagnan Deel XX (1933) Nov. No. 5, 516-26.
N.B. In den overdruk verbeterde E.d.P. met de pen op blz. 523, r. 12 van onder, het woord ‘tijd’ in ‘strijd’.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (1933)
Revue des livres: Le Jordaen, par Israël Querido (Rieder); Tome XL (1933), 542.
[p. 65]
DIE SAMMLUNG (1934)
Holländische Literatur, I (1934) 8. Heft, 400-11.
Antwort auf einen Brief von A. Defresne, I (1934) 9. Heft, 508.
HET VOLK (1935)
Nog eens het schrijvers-congres: Du Perron's oordeel (Interview met E.d.P. door H.W. Sandberg) (1935) 3 Juli Av.
DE SLEUTEL, Orgaan van het Anti-Fasc. Studenten-Comité (1935)
De Roep van de Heros* I (1935) Dec. Afl. 3, 25-28.
KOLONIAAL TIJDSCHRIFT (1938)
Literatuur: Daan van der Zee: De man die zichzelf behield; Vicky Baum: Liefde en dood op Bali, XXVII, Nov. 1938, 615-16.
HET HOLLANDSCH WEEKBLAD (1939)
Oudheden op West-Java I. Heilige Stenen in West-Java, VII (1939) 25 Maart.
Idem II. In het hart van het oude Rijk Padjadjaran, VII (1939) 15 April.
De Versteenden op het Land Tji-Koppo, VII (1939) 29 April.
Tegenklacht van het Perron (‘Echo's’ door Lecq) VII (1939) 13 Mei.
ELSEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT (1940)
Multatuli's Portretten (12 ill.) L, Deel 99 (1940) April, 273-90.
N.B. In den overdruk schrapte E.d.P. met de pen op blz. 275, r. 2 van boven het woord ‘juist’ en op blz. 276, r. 7 van onder ‘hier’; op blz. 277, r. 14 van boven, werd ‘voorkomen’ in ‘uiterlik’ verbeterd en r. 17 van boven ‘uitgezien hebben’ in ‘voorkomen’; blz. 280, r. 14 van boven werd ‘geheel’ geschrapt en r. 21 van boven ‘van hem’; blz. 283 , r. 6 van onder werd ‘beter’ verbeterd in ‘minder goed’.
[p. 66]
KRONIEK VAN KUNST EN KULTUUR (1937-40)
G.L. Schoonheyt: Boven-Digoel*, II (1937) Nr 8, 263-64.
Bij een handvol auteurstekeningen (12 ill.), V (1940) Nr 4/5, 55-60.
TIJDSCHRIFT VOOR IND. TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE (1940)
Multatuli's Saïdjah-lied in het Maleis* Deel LXXX (1940), Afl. 1, 110-17.
DE AVONDPOST (1940)
Multatuli-Kabaal: Ingezonden stuk aan den Hoofdredacteur (D. Hans) (1940) 16 Febr. Av.
DE NIEUWE KERN (1940)
In deze grootse Tijd (eerste reeks)* VI (1940) No. 4, 109-120.
Een Frans geleerde over Holland's koloniale politiek, 1, 2 (G.H. Bousquet: La Politique Musulmane et Coloniale des Pays-Bas) VI (1940) No. 5, 150-57.
Idem 3, 4 (slot) VI (1940) No. 6, 177-85.
MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VAN HUISVROUWEN TE SEMARANG (1938)
Over de ‘echte’ roman, (1938) Sept., 373-77.
BATAVIAASCH NIEUWSBLAD (1937-1940)
Op zoek naar een oude romance (Bruce Lockhart: Return to Malaya) (1937) 7 Juli.
Van zuiver en onzuiver sentiment (T. Volker: Gedichten; G.H. 's-Gravesande: Nachtelijke Vangst) (1937) 14 Juli.
De planter in de literatuur (Beb Vuyk: Duizend Eilanden) (1937) 4 Aug.
De Christelijke Discipline (Menno ter Braak: Van oude en nieuwe Christenen) (1937) 18 Aug.
Zaak van intellectueel geweten (André Gide: Retour de l'U.R.S.S.; idem: Retouches à mon retour de l'U.R.S.S.)* (1937) 1 Sept.
De beteekenis van Multatuli (Multatuli: Bloemlezing, samengesteld door S. van Praag) (1937) 27 Oct.
[p. 67]
Toppen in politieke romankunst (Martin Luis Guzman: In de Schaduw van den Leider) (1937) 10 Nov.
‘Een mensch van wien men houdt’ (J. Greshoff: Gedichten, 3e dr.) (1937) 24 Nov.
De poëzie van Hendrik de Vries (Hendrik de Vries: Nergal; idem: Geïmproviseerd Bouquet; idem: Atlantische Balladen) (1937) 8 Dec.
Cultuur in en uit de lommerd (Lodewijk van Deyssel: Uit het Leven van Frank Rozelaar)* (1938) 22 Jan.
Boeken met een dubbelen bodem (Willem Elsschot: Pensioen) (1938) 29 Jan.
Het laatste boek van Slauerhoff (J. Slauerhoff: De Opstand van Guadalajara) (1938) 5 Febr.
Het oeuvre van Albert Helman (Albert Helman: 's Mensen heenen terugweg) (1938) 12 Febr.
De demonen van Bordewijk (F. Bordewijk: De Wingerdrank) (1938) 19 Febr.
De verzen van A. Roland Holst (A. Roland Holst: Een Winter aan Zee) (1938) 19 Maart.
Nijhoff, een verfijnd talent (M. Nijhoff: Nieuwe Gedichten; Jan Engelman: Het Bezegeld Hart) (1938) 26 Maart.
Herwaardeering in herdrukken (Constant van Wessem: Lessen in Charleston; J. Greshoff: Rebuten) (1938) 9 April.
De noodlotsidee bij Van Schendel (Arthur van Schendel: De Grauwe Vogels) (1938) 16 April.
Beb Vuyk's opinie over onze koloniale letteren (Maurits, Mevr. Székely-Lulofs en wat anderen) (1938) 29 April.
De liefheid en het ‘roddelen’ bij Annie Foore (Annie Foore: Bogoriana) (1938) 7 Mei.
Vestdijk, de veelzijdig begaafde (S. Vestdijk: Narcissus op Vrijersvoeten) (1938) 16 Juli.
In het Spaansche strijdgewoel (André Malraux: L'Espoir)* (1938) 23 Juli.
‘Erflaters van onze Beschaving’ (Jan en Annie Romein: Erflaters van onze Beschaving I) (1938) 6 Aug.
Woordvoerder van het modernisme (H. Marsman: Verzameld Werk) (1938) 20 Aug.
Vrouwenleed in de literatuur (Gerard Walschap: Sybille) (1938) 3 Sept. 6
[p. 68]
Onze letteren in het Fransch (Johannes Tielrooy: Panorama de la littérature hollandaise contemporaine) (1938) 24 Sept.
Om de vrijheid van de kunst (‘Dichter en Maatschappij’ door J.W. van Dijk)* (1938) 15 Oct.
‘Dichterschap en Werkelijkheid’ (Dichterschap en Werkelijkheid, onder redactie van W.L.M.E. van Leeuwen) (1938) 24 Dec.
‘De Spaansche Tragedie’ (Jef Last: De Spaansche Tragedie) (1938) 31 Dec.
Herinneringen aan Slauerhoff (Constant van Wessem: Slauerhoff-Herinneringen) (1939) 7 Jan.
‘Erflaters van onze Beschaving’ (Jan en Annie Romein: Erflaters van onze Beschaving II) (1939) 14 Jan.
Een dichter van eenvoud en stilte (Jan van Nijlen: Gedichten, 1906-1938) (1939) 21 Jan.
Een nieuwe schrijversgeneratie (Bij het eerste nummer van ‘Werk’) (1939) 11 Febr.
Van Schendel's nieuwe verschijning (Arthur van Schendel: De Wereld een Dansfeest; idem: Nachtgedaanten) (1939) 18 Febr.
Kelk als dichter en kriticus (C.J. Kelk: Rondom tien gestalten) (1939) 25 Febr.
Een Indisch journalist als dichter (Willem Brandt: Oostwaarts; idem: Tropen) (1939) 11 Maart.
Een griezelverhaal van de Oudheid (S. Vestdijk: De Nadagen van Pilatus) (1939) 18 Maart.
Een historicus onder verdenking (Jan en Annie Romein: Erflaters van onze Beschaving III) (1939) 8 Juli.
Holland heeft een nieuw talent (Adriaan van der Veen: Oefeningen; idem: Geld speelt de grote rol) (1939) 15 Juli.
Van goede en slechte bloemlezingen. Van Lier een betere gids voor poëzie der jongeren (Dichters van dezen tijd, 13e druk door J. Greshoff; R. van Lier: Praehistorie) (1939) 22 Juli.
Eerste dagen van het Bataviaasch Genootschap (1939) 5 Aug.
Willem van Hogendorp's Indische Jaren (1939) 12 Aug.
Het Leven van Dirk van Hogendorp (1939) 26 Aug.
P.H. Ritter over literaire kritiek (Dirk Coster: Het tweede boek der Marginalia) (1939) 16 Sept.
‘Het laatste huis van de wereld’(Beb Vuyk: Het Laatste Huis van
[p. 69]
de Wereld; Gerard Walschap: Het Kind) (1939) 28 Oct.
Over Menno ter Braak en S. Vestdijk (Menno ter Braak: In Gesprek met de Vorigen; S. Vestdijk: Lier en Lancet) (1939) 11 Nov.
Alleen de boomen zijn gebleven (Arthur van Schendel: De Zeven Tuinen; idem: Anders en Eender) (1939) 25 Nov.
Een kruistocht tegen het onrecht (Jef Last: De Vliegende Hollander; idem: Zuiderzee) (1939) 2 Dec.
De poëzie van Clara Eggink (Clara Eggink: Schaduw en Water; idem: Het Schiereiland) (1939) 16 Dec.
De ‘dingtaal’ van een debutant (H.A. Gomperts: Dingtaal) (1939) 23 Dec.
Onze letteren in honderd deelen (Bibliotheek der Nederlandse Letteren I, II) (1940) 13 Jan.
Onze letteren in honderd deelen (Bibliotheek der Nederlandse Letteren III, IV) (1940) 27 Jan.
Socialisme en kunstenaarschap (Uit het Werk van Frank van der Goes) (1940) 10 Febr.
Verwey rekent af met Van Eeden (Albert Verwey: Frederik van Eeden) (1940) 17 Febr.
Pro en contra Multatuli (Dr. A.J. Zwart: A.J. Duymaer van Twist; De Waarheid over Multatuli en zijn Gezin door de Schoondochter) (1940) 24 Febr.
Nieuw tijdschrift der jongeren (Bij een nieuw tijdschrift: Criterium nos 1 en 2) (1940) 11 Mei.
Poëzie op Amsterdamsch Peil (Jac. van Hattum: De Pothoofdplant; Frisia non cantat; Drie op één perron; Bilzenkruid) (1940) 18 Mei.
N.B. Aan de artikelen in 1940 ontbreken die over Melis Stoke, Eric van der Steen, Ed. Hoornik, Gerard den Brabander, waarvan wegens den oorlog geen exemplaren in Nederland ontvangen zijn.
KRITIEK EN OPBOUW (1938-1940)
Algemeen, Onafhankelijk en Vooruitstrevend Indisch Tijdschrift Indies Memorandum I: Atjeh's Epos in Proza (H.C. Zentgraaff: Atjeh) I (1938) No. 15/16, 237-39.
[p. 70]
Gorilla of Mens, 289; Indies Memorandum II: ‘Van oude mensen de dingen die voorbijgaan....’, 291-295 I (1938) No. 19.
Tweede bijdrage tot kennis van de provincie, I (1938) No. 20, 310-11.
Naschrift [bij een ‘Ingezonden Stuk’ van H.C. Zentgraaff] I (1938) No. 21/22, 336.
Indies Memorandum III: Sombere Reeks (Enkele Spoken uit de Provincie) I (1939) No. 23, 350-53.
Indies Memorandum IV: Ontmoeting met Indonesiërs (Zijlicht op de provincie) I (1939) No. 24, 361-63.
Indies Memorandum V: Een boekje over oude planters (Uit den Ouden Suikerpot. Herinneringen van den Kentjongkever) II (1939) No. 1, 11-12.
Indies Memorandum VI: De poëzie van de Onzin, 24-26; Indies Memorandum VII: Gesprek over een koloniaal verschijnsel, II (1939) No. 2, 27-28.
Woord vooraf bij de volgende stukken [over den Indonesiër door Sg. Djojopoespito en Soejitno Mangoenkoesoemo] II (1939) No. 3, 38.
Indies Memorandum VIII: Geen gevaar voor Holland. Aankomst op Java, 56-58; Individueel [Naschrift bij een artikel van Soeroto] II (1939) No. 4, 62-63.
Indies Memorandum IX: De eerste visite. Geen journalist. De grote Van Hurk, II (1939) No. 5, 74-76.
Indies Memorandum X: Drie Dames en een Dichter, II (1939) No. 6, 85-87.
Indies Memorandum XI: Oude Indiese Tijdschriften, 105-07; Poezen en Honden, II (1939) No. 7, 110.
Indies Memorandum XI: idem (Slot) II (1939) No. 8, 124-26.
Indies Memorandum XII: Notities bij het artikel van Sjahrir, II (1939) No. 9, 138-40.
Indies Memorandum XII: idem (Slot) II (1939) No. 10, 154-56.
Indies Memorandum XIII: Schoonmaak en schoonmaak. Aux armes, citoyens! II (1939) No. 11, 170-72.
Indies Memorandum XIV: Geïllustreerde wijsheid. Voetballerswijsheid. Kolonisatorswijsheid, II (1939) No. 12, 186-88.
Indies Memorandum XV: P.P.C. (Brief aan een Indonesiër) II (1939) No. 13, 195-97.
Brieven uit Holland I*, II (1939) No. 19, 298-300.
[p. 71]
Brieven uit Holland I (Slot)* II (1939) No. 20, 318-20.
Brieven uit Holland II, II (1940) No. 21/22, 335-38.
Brieven uit Holland III: Het boek van Prof. Bousquet (G.H. Bousquet: La Politique Musulmane et Coloniale des Pays-Bas) II (1940) No. 23, 356-60.
Brieven uit Holland III: idem (Vervolg) II (1940) No. 24, 373-76.
Brieven uit Holland III: idem (Slot) III (1940) No. 1, 6-8.
N.B. De volgende ‘Brieven uit Holland’ hebben wegens den oorlog ons land niet bereikt.
CONFLUENCES (1946)
Présence de Valery Larbaud.
5me Année nos 37-38. Décembre-Janvier 1946.
Edmond [sic] du Perron: Notes sur Valery Larbaud (Présentation et traduction de Serge Guy-Luc), 257-262.
CRITERIUM, Algemeen Cult. Maandblad (1947)
Brieven aan de Jongelingschap. Inleiding van F.B. (1947) Maart, 153-73.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
13Deze 1ste publicatie van het gedicht bevat 24 strophen, die bij den herdruk in Erts (1929), Mikrochaos (1932 e.v.) en Parlando (1930 e.v.) tot 28 strophen uitgebreid werden.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
14In: HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN NED. INDIE (1936) verscheen bij terugkomst van E.d.P. in Indië in Nov. 1936 een interview, waarvan een fragment gepubliceerd werd in Het Vaderland van 15 Dec. 1936 Av.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.
*De artikels enz. met * gemerkt worden volgens aanwijzing van den auteur herdrukt in den tekst van de Verzamelde Werken van E. du Perron.